Docly

Näytön, ikkunan, esityksen, vain äänen, videon tai valkotaulun jakaminen Zoom-kokouksessa

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Zoom-kokouksen Host (järjestäjä) pystyy jakamaan useita sisältötyyppejä. Participant-roolin osallistujat saavat nähdä jaettua sisältöä, mutta eivät vuorovaikuttaa sen kanssa.

Huom. Poikkeus on valkotaulu (whiteboard), johon kaikki osallistujat voivat tehdä merkintöjä.

Kaikkien sisältötyyppien jakaminen aloitetaan klikkaamalla Share-painiketta Zoom-kokouksen työkalupalkissa.

Tällä sivulla

Koko näytön jakaminen

Tämän vaihtoehdon valittuasi koko näyttösi sisältö on näkyvissä kaikille osallistujille. Tämä on hyödyllistä, kun on tarve vaihtaa useisiin erilaisiin sovelluksiin.

Huom. Pidä huolta, että näytölläsi ei ole näkyvissä arkaluontoista tietoa, kuten yhteystietoja tai sähköpostiviestejäsi.

1. Klikkaa haluttua näyttöä. Tyypillisesti tämä on Screen 1. Voit valita myös muun näytön, jos laitteeseen on yhdistetty useita näyttöjä.

Klikkaa Layouts and Options ja klikkaa sitten Share sound, jos haluat jakaa myös laitteesi äänen. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

Näytön jaon aikana Zoom-kokousikkuna menee piiloon taustalle. Jaetun näytön ympärillä näkyy vihreä reunus ja kokouksen hallintatyökalupalkki ilmestyy.

2. Kommenttien lisääminen näytölle onnistuu klikkaamalla Annotate-työkalua kokouksen hallintatyökalupalkissa.

3. Lopeta jakaminen klikkaamalla Stop Share -painiketta kokouksen hallintatyökalupalkissa.

Huom. Näytön jaon aikana kokouksen hallintatyökalupalkki on näkyvissä kaikilla osallistujilla, mutta vain esittäjä pystyy käyttämään sitä.

Ikkunan jakaminen

Tämän vaihtoehdon valittuasi vain jaettu ikkuna on näkyvissä muille. Muiden sovellusten ikkunat eivät näy muille.

1. Klikkaa jaettavaa ikkunaa.

Klikkaa Layouts and Options ja klikkaa sitten Share sound, jos haluat jakaa myös laitteesi äänen. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

2. Kommenttien lisääminen näytölle onnistuu klikkaamalla Annotate-työkalua kokouksen hallintatyökalupalkissa.

3. Lopeta jakaminen klikkaamalla Stop Share -painiketta kokouksen hallintatyökalupalkissa.

Huom. Ikkunajaon aikana kokouksen hallintatyökalupalkki on näkyvissä harmaana palkkina kaikille osallistujille. Vain esittäjä pystyy käyttämään sitä.

Esityksen jakaminen virtuaalitaustana

Tämän vaihtoehdon valittuasi esityksesi näkyy virtuaalisena taustana. Jos esittäjän webkamera on päällä, webkameran kuva näkyy esityksen päällä.

1. Klikkaa Advanced-painiketta.

2. Klikkaa PowerPoint as Virtual Background -painiketta. Klikkaa Layouts and Options ja klikkaa sitten Share sound, jos haluat jakaa myös laitteesi äänen. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

3. Etsi ja avaa PowerPoint-tiedostosi.

Esitys alkaa. Webkamera näkyy esityksen päällä, jos esittäjällä on webkamera päällä.

4. Klikkaamalla esittäjän webkameraa voit muuttaa sen kokoa tai raahata sen toiseen sijaintiin esityksen päällä.

5. Lopeta esityksen jako klikkaamalla Stop Share -painiketta osallistujien webkameroiden yllä.

Vain äänen jakaminen

Laitteen äänen jakaminen jakaa laitteella toistettavat äänet ja pitää Hostin (järjestäjä) webkameran kuvan näkyvissä. Käytä tämän kanssa valokeila-toimintoa.

1. Klikkaa Advanced-painiketta.

2. Klikkaa Computer Audio -painiketta.

Share sound ei ole käytössä kun Computer Audio -painike on valittuna. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

3. Host (järjestäjä) voi aloittaa äänen toistamisen.

4. Lopeta esityksen jako klikkaamalla Stop Share -painiketta osallistujien webkameroiden yllä.

Videotiedoston jakaminen

1. Klikkaa Advanced-painiketta.

2. Klikkaa Video-painiketta.

Share sound menee automaattisesti päälle. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

3. Etsi ja avaa videotiedostosi.

Video toistetaan erillisessä ikkunassa, joka näkyy kokoruututilassa osallistujille. Videon äänenvoimakkuuden säätäminen ikkunassa säätää äänenvoimakkuutta myös osallistujille.

4. Lopeta jakaminen sulkemalla videoikkuna tai klikkaamalla Stop Share -painiketta kokouksen hallintatyökalupalkissa.

Valkotaulun jakaminen

1. Klikkaa Whiteboard-painiketta.

Share sound ei ole käytössä kun Whiteboard-painike on valittuna. Klikkaa lopuksi Share-painiketta.

2. Kommentointi onnistuu Annotate-työkalulla.

3. Osallistujat voivat tehdä merkintöjä valkotauluun myös silloin, kun he eivät tuo Annotate-työkalua näkyviin.

Zoom-työpöytäsovelluksessa klikkaa View Options -painiketta ja sitten klikkaa Annotate-painiketta.

Zoom-mobiilisovelluksessa näytön napauttaminen tuo Pen-painikkeen näkyviin. Napauttamalla Pen-painiketta Annotate-työkalu tulee näkyviin tai menee piiloon.

4. Lopeta jakaminen klikkaamalla Stop Share -painiketta kokouksen hallintatyökalupalkissa.