Docly

Lukio: Aineen oppimäärän vapautus

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Tällä sivulla

Vapautuksen hakemisen perusteet

Lukiolain10.8.2018/714, 29§ mukaan vapautusta voi hakea seuraavista syistä:

1. Opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan lukiokoulutuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2. Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta;

3. Se on perusteltua opiskelijan sairauteen, vammaan tai muuhun terveydentilaan liittyvistä syistä.

Vapautuksen hakeminen Wilmassa

Lukion opiskelija voi hakea vapautusta Wilmassa sinisen palkin kohdassa hakemukset ja päätökset.

1. Valitse tee uusi hakemus.

2. Opiskelija täyttää hakemuksen LU hakemus aineen oppimäärän opiskelun vapautuksesta, opiskelija.

3. Vapautusta voi hakea lomakkeella vain ruotsin ja matematiikan oppimääristä. Huomioi, että jos haet vapautusta tulee opintojesi laajuus olla kuitenkin vähintään 88 opintopistettä.

4. Siirry lomakkeella kohtaan vapautuksen tiedot ja perustelut. Valitse oppiaine, josta haet vapautusta ja kirjoita perustelut vapautukselle esimerkiksi aiempaan vapautukseen tai lukiolakiin nojaten.

Huom. Halutessasi voit kirjata vapautettavan aineen sijaan suoritettavien moduuleiden tiedot lomakkeelle.

5. Siirry kohtaan hakemustiedot.

6. Tarkista, että hakemuspäivässä on nykyinen päivämäärä.

7. Siirry kohtaan hakemuksen käsittelijä.

8. Koulutuspäällikkö-kenttään pitäisi tulla automaattisesti koulutuspäällikön nimi. Jos kenttä on tyhjä voit lisätä siihen lukion koulutuspäällikön nimen valikosta. Lukion koulutuspäällikkö on Pekkarinen Kari.

9. Tallenna hakemus.

10. Lomakkeen tallentamisen jälkeen voit lisätä mahdolliset aiemmat vapautuspäätökset hakemuksen liitteeksi. Liitteet linkki ilmestyy lomakkeen oikeaan yläkulmaan sen tallentamisen jälkeen.

Koulutuspäällikkö tekee päätöksen oppimäärän opiskelun vapautuksesta. Päätös tulee näkyviin opiskelijalle hakemukset ja päätökset kohtaan Wilmaan, kun se on tehty.