Docly

Opettaja: Suoritettujen viikkojen kirjaaminen TUVA-opiskelijalle Wilmaan

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Tutkintoon valmentavassa koulutuksessa opiskelijan opintojen laajuus merkitään lain ja koulutuksen perusteiden mukaan viikkoina. Opiskelijalle kirjataan koulutuksen osittain suunniteltujen opintojen viikot, suoritetut viikot.opintojen aikana ja suoritetut viikot valmistuessa tai erotessa. 

Suunniteltujen opintojen viikot kirjataan opiskelijalle koulutuksen osa kohtaisesti lomakkeella Suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi (HOKS). Tieto suunniteltujen opintojen viikkojen määrästä siirtyy ehoksiin.

Suoritetut viikot (opintojen aikana) kirjataan jokaiselle opiskelijalle aina erikseen koulutuksen osittain lomakkeella palaute osaamisen kehittymisestä. Tieto kertyneiden viikkojen määrästä päivitetään opiskelijalle aina jakson vaihteessa vastuuopettajan toimesta. 

Suoritetut viikot (todistukseen) kirjataan jokaiselle opiskelijalle erikseen koulutuksen osittain lomakkeella palaute osaamisen kehittymisestä. Tieto kirjataan vasta siinä vaiheessa, kun opiskelija valmistuu tai eroaa. Tieto suoritettujen viikkojen määrästä siirtyy myös Koskeen ja opiskelijan todistukselle.

Huom. Jos opiskelija ei suorita yhtään koulutuksen osaa, niin opiskelijan suorittamien viikkojen määrä kirjataan opinnot puussa kohtaan Tutkintoon valmentavia opintoja. Viikkomäärä näkyy opiskelijan saamalla todistuksella suoritetuista opinnoista.

Ohje viikkojen kirjaamiseen

Etsi Wilmasta (wilma.omnia.fi) opiskelija ja mene opiskelijan tiedoissa Opinnot-välilehdelle. Klikkaa opinnot puusta koulutuksen osaa, jonne haluat lisätä tai päivittää viikkotiedon.

Suunniteltujen opintojen viikkojen kirjaaminen

Oikealle avautuu uusi näkymä. Valitse sieltä välilehti Lomakkeet. Avaa lomake Suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi (HOKS).

Siirry lomakkeella alas asti, kunnes näet Suunniteltu opintojen kesto (viikkoja) kentän. Sinisestä infopallosta saat esiin ohjeen. 

HUOM! Suunnittele kerralla koko opinnon kesto. Et pääse muuttamaan lukua tallentamisen jälkeen

 

Muista tallentaa tiedot!

Suoritettujen viikkojen kirjaaminen

Oikealle avautuu uusi näkymä. Valitse sieltä välilehti Arviointi. Avaa lomake Osaamisen kehittymisen seuranta (palaute osaamisen kehittymisestä) 1.1.2022 voimaan tulleet tutkinnot.

Lomakkeella on kolme tärkeää osaa: opintojen aikana suoritetut viikot, viikkojen määrä valmistuessa tai erotessa ja lomakkeen alaosassa palaute osaamistavoitteista.

Suoritetut viikot (opintojen aikana) kenttään kirjataan aina jaksoittain opiskelijan suorittamat viikot. Suoritetut viikot (opintojen aikana) kentässä tulee siis näkyä aina se luku kuinka monta viikkoa opiskelija on suorittanut kyseistä koulutuksen osaa YHTEENSÄ.

Suoritetut viikot (todistukseen) kentässä näkyy ensin suunniteltujen opintojen viikkomäärä, mutta luku muutetaan opiskelijan valmistuessa tai erotessa suoritettujen viikkojen määräksi.

Muista lopuksi tallentaa tiedot lomakkeella!

Suoritettujen viikkojen tarkastelu

Huomioi, että opiskelijan opinnot puussa näkyy jatkossa vain suunniteltujen viikkojen määrä ennen opiskelijan valmistumista tai eroamista. Opiskelijan suorittamien viikkojen määrän voit tarkistaa Wilman tulosteella TUVAn opiskelijoiden suoritetut viikot. Voit valita tulosteen ryhmän näkymässä, jolloin saat useamman opiskelijan suorittamat viikot tulosteelle kerralla näkyviin.

Opiskelijat ja huoltajat näkevät suoritetut viikot tulosteen avulla Wilmassa. Tulosteiden nimet ovat seuraavat:
TUVAn opiskelijoiden suoritetut viikot, kooste, opiskelijan tuloste
TUVAn opiskelijoiden suoritetut viikot, kooste, huoltajan tuloste

Opiskelija ja huoltaja näkee tulosteelta vain itseään tai huollettavaansa koskevat tiedot.