Docly

Kuvakaappauksen luominen ja merkintätyökalujen käyttö ScreenPal-sovelluksessa

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Ruutukaappaukset tallennetaan aina kuvaprojektina. Ruutukaappauksiin voidaan tehdä merkintöjä, jonka jälkeen ne tallennetaan tietokoneeseen kuvatiedostona tai lisätään ScreenPal-videoprojektiin.

Tällä sivulla

Käynnistä ruutukaappaus-työkalu

1. Aloita uusi ruutukaappaus klikkaamalla Screenshot-painiketta ScreenPal-videoeditorin projektiluettelossa.

2. Tuo kaapattava sisältö näkyviin ruudulle, minkä jälkeen klikkaa Ready-painiketta.

Kun ruudunkaappaus työkalu on käynnistetty, sinulla on neljä vaihtoehtoa näkyvissä olevan sisällön kaappaamiselle: Alue, Ikkuna, Koko ruutu tai Skrollattu alue.

Tietyn alueen kaappaaminen

1. Klikkaa ja rajaa alue, minkä haluat kaapata, esim.

Koko ikkunan kaappaaminen

1. Klikkaa auki haluttu ikkuna.

Koko ruudun kaappaaminen

1. Paina näppäimistön Enter-näppäintä.

Skrollatun alueen kaappaaminen

Mikäli haluat kaapattu alueen, mikä on liian pitkä ollakseen näkyvissä näytöllä, esim. Internetsivu, käytä Skrollattu alue vaihtoehtoa.

1. Paina näppäimistön Sarkain-näppäintä. (Tab-näppäin.)

2. Klikkaa kerran haluttua internetselaimen ikkunaa ja skrollaa internetsivun loppuun.

3. Klikkaa lopuksi Done-painiketta.

4. Kaappaus käsitellään.

5. Käsittelyn jälkeen, klikkaa OK-painiketta.

Kaappaamisen jälkeen nimeä kaappaus uudelleen helpottaaksesi kaappauksen löytämisen myöhemmin, minkä jälkeen klikkaa Open Image Editor -painiketta.

Merkintöjen lisääminen kuvaeditorissa

Kaappauksen ottamisen tai kuvaprojektin avaamisen jälkeen aukeaa näytölle kuvaeditointi työkalu. Samat merkintätyökalut ovat käytettävissä myös videoeditointi työkalussa.

Tallenna ja lopeta editointi

Klikkaa tallenna projekti lopettaaksesi kuvan editoinnin.

Nimeä projekti uudelleen

Klikkaa nimeä uudelleen. Projekti kannattaa nimetä selkeästi, jotta sen löytää myöhemmin helposti.

Zoomaus

Mikäli editointia helpottaa kuvan näkyminen lähempää, säädä Zoom-tasoa.

Kumoa / tee uudelleen

Rajaa

Pienennä tai rajaa kuvaa.

Kopioi kuva

Kopio kuva tietokoneen leikepöydälle liittääksesi sen toiseen työkaluun esim. PowerPoint tai Word –asiakirjaan.

Poista projekti

Vie projekti .png tiedostoksi

Tallenna kuvaprojekti PNG-tiedostona.

Merkintätyökalut

Merkintätyökalut löytyvät kuvaeditointi työkalun oikealta puolelta Tools-otsikon alta. Samat merkintätyökalut ovat saatavilla myös videoeditointi työkalussa. 

Kaikki merkinnät lisätään objekteina. Luomisen jälkeen objekteja voi valita, muokata tai poistaa.

Nuoli

1. Klikkaa Arrow-työkalu.

2. Klikkaa ja raahaa mihin kohtaan nuoli lisätään kuvaan.

3. Klikkaa olemassa olevaan nuolta tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata nuolen tyyliä ja näkyvyyttä.

Viivat

1. Klikkaa Freehand-työkalu.

2. Piirrä viiva kuvaan.

3. Klikkaa olemassa olevaa viivaa tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata viivan tyyliä ja näkyvyyttä.

Muoto

1. Klikkaa Shape-työkalu.

2. Valitse muoto, sitten klikkaa ja raahaa mihin kohtaan muoto lisätään kuvaan.

3. Klikkaa olemassa olevaa muotoa tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata muodon tyyliä ja näkyvyyttä.

Kuva

1. Klikkaa Image-työkalu.

2. Valitse kuvan lähde, sitten klikkaa kuva mikä lisätään editoitavaksi kuvaan.

3. Klikkaa olemassa olevaa kuvaa tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata kuvan tyyliä ja näkyvyyttä.

Sumennus

1. Klikkaa Blur-työkalu.

2. Klikkaa ja raahaa mihin kohtaan sumeutta lisätään kuvaan.

3. Klikkaa olemassa olevaa sumeutta tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata sumeuden tyyliä ja näkyvyyttä.

Askeleet

1. Klikkaa Steps-työkalu.

2. Aseta tyyli, sitten klikkaa kuvaa kohdasta, mihin askel lisätään. Jokaisella klikkauksella lisätään kuvaan seuraava numeroitu askel. Ei ole mahdollista olla useita askeleita samalla numerolla.

3. Klikkaa olemassa olevaa askelta tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata askeleen tyyliä ja näkyvyyttä.

Teksti

1. Klikkaa Text-työkalu.

2. Kirjoita ilmestyneeseen tekstialueeseen tekstisi.

3. Aseta tyyli, sitten raahaa tekstialue toivomaasi sijaintiin.

4. Klikkaa olemassa olevaa tekstiä tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata tekstin tyyliä ja näkyvyyttä.

Korostus

1. Klikkaa Highlight-työkalu.

2. Klikkaa ja raahaa mihin kohtaan korostus lisätään kuvaan. Kuva pimenee muualla paitsi korostetuilla alueilla.

3. Klikkaa olemassa olevaa korostusta tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata korostuksen tyyliä ja näkyvyyttä.

Tunnista tekstiä

1. Klikkaa Recognize Text -työkalu.

2. Klikkaa ja raahaa tunnistavan tekstin yli. Hetken kuluttua tekstiobjekti ilmestyy, missä on tunnistettu teksti.

3. Klikkaa olemassa olevaa tekstiä tuodaksesi näkyviin valikon, missä voit muokata tekstin tyyliä ja näkyvyyttä.