Docly

Opettaja: Wilman tuntimerkinnät

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Opettajan tulee kirjata aina opiskelijoille oppitunteihin liittyvät poissa- ja läsnäolotiedot. Omniassa käytetään seuraavia tuntimerkintöjä:

Läsnäolo

Ohjattu etäopiskelu Etukäteen sovittu ohjattu etäopiskelu lukujärjestyksen mukaisesti. Opettaja on tavoitettavissa ohjaukseen.

Myöhästyminen Kirjataan, kun opiskelija on myöhässä => voi kirjata lisätietokenttään, paljonko opiskelija on myöhässä

Muussa oppilaitoksen toiminnassa Kirjataan, kun opiskelija on poissa lukujärjestyksen mukaisesta opetuksesta ja ohjauksesta sen vuoksi, että hän on kiinni oppilaitoksen muussa toiminnassa (esim. aktiiviopinnot: tutor- ja hallitustoiminta sekä muu Omnian tilaisuuksissa edustaminen)

Poissaolo Kirjataan, kun opiskelija on poissa koko oppitunnin.

Huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan selvitys poissolosta Huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan selvitys poissaolosta muuttaa opettajan tekemän tuntimerkinnän

Poistettu opetuksesta Jos opiskelija poistetaan opetuksesta, tämä tieto kirjataan myös Wilmaan HOKSiin kohtaan => Opintoihin liittyvä ohjaus, yhteydenpito, toimenpiteet ja oppimisen tukiryhmä: kurinpidolliset toimenpiteet

Tuntimerkintätietojen kirjaaminen tapahtuu Wilmassa opetusryhmän tai ryhmän kautta. Ohjeen lopussa kerrotaan myös siitä, miten huoltajat ja täysi-ikäiset opiskelijat ilmoittaa etukäteen poissaolosta ja miten he voivat selvittää luvattomia poissaoloja.

Tällä sivulla

Tuntimerkinnän kirjaaminen

Opetusryhmän kautta

 • Valitse opetusryhmä Wilman etusivulta
  • voit painaa opetusryhmän nimeä ja valita avautuvasta näkymästä ”Tuntimerkinnät”-välilehden tai
  • painaa keltaisella kuvassa olevaa kuviota opetusryhmän nimen perästä
 • Ensimmäisenä avautuu opetusryhmän tuntimerkintöjen kokonaisnäkymä, joka laskee eri tuntimerkintöjen luokitusten määriä opiskelijoilla
 • Valitse ”Muokkaa tuntimerkintöjä”
 • Siirry ohjeessa kohtaan ”C”

Ryhmän kautta

 • Valitse ”Opiskelijat” välilehti ja sieltä Ohjaamasi ja valvomasi ryhmät kohdasta ryhmä klikkaamalla sen nimeä ja siirtymällä suoraan tuntimerkintöihin

Tuntimerkintöjen muokkausnäkymä

 • Opiskelijan riviltä oppitunnin kohdalta klikkaamalla on mahdollista tehdä opiskelijalle tuntimerkintä
 • Oikealle avautuu uusi näkymä, jossa tuntimerkinnän väri ja luokitus vaihtuvat sen mukaan kuinka monta kertaa kyseistä oppituntia klikkaa
 • ”Luokitus” -kentän alapuolella on myös ”Huomioita” -kenttä”, jonne voi kirjata tarvittavia lisätietoja. Lisätiedot pitää kirjata jokaiselle oppitunnille erikseen, jos halutaan, että tieto näkyy kaikilla oppitunneilla. Laita rasti kohtaan ”Huomiot näkyvät opiskelijalle ja huoltajalle”, jos koet sen tarpeelliseksi.
 • Voit maalata tuntimerkintöjä opiskelijalle muille tunneille. Maalaus toimii myös alaspäin, jos haluat maalata saman tuntimerkinnän myös muille opiskelijoille.
 • Muista painaa lopuksi ”Tallenna muutokset”.

Täysi-ikäisen opiskelijan tai huoltajan mahdollisuus ilmoittaa etukäteen poissaolosta

 • Täysi-ikäinen opiskelija tai huoltaja voi ilmoittaa etukäteen poissaolosta opettajalle Wilmassa tuntimerkinnät kohdassa. Mobiilissa ilmoituksen voi tehdä päänäkymässä klikkaamalla sairaiden kasvojen kuvaa. Ilmoitus koskee aina vain kuluvaa päivää (ennen klo 12 tehdyt ilmoitukset) tai seuraavaa päivää (klo 12 jälkeen tehdyt ilmoitukset). Täysi-ikäinen opiskelija tai huoltaja ei voi siis tehdä ilmoitusta useampaa päivää etukäteen.
 • Täysi-ikäinen opiskelija ja huoltaja tekevät ilmoituksen luokituksella: Huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan selvitys poissaolosta.

Täysi-ikäisen opiskelijan tai huoltajan mahdollisuus selvittää poissaoloja

 • Täysi-ikäinen opiskelija tai huoltaja voi selvittää vain luvattomia poissaoloja. He tekevät selvityksen luokituksella Huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan selvitys poissaolosta. Heillä on mahdollista kirjata selvityksen yhteyteen myös lisätietoa.
 • Täysi-ikäisen opiskelijan tai huoltajan tekemä selvitys poissaolosta muuttaa opettajan tekemän tuntimerkinnän.

Lisätietoa tuntimerkinnöistä saa osoitteesta wilmahelp@omnia.fi.