Docly

Wiki-aktiviteetin luominen Moodlessa

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Wiki-aktiviteetilla osallistujat voivat lisätä ja muokata yhteistä Moodlen sisäistä sivustoa. Wikin asetuksissa on kaksi peruskäyttötapaa:

  • Yhteiskäyttöinen wiki, johon kaikki osallistujat pääsevät muokkaamaan, tai
  • Yksityinen wiki, jolloin jokaisella osallistujalla on oma wikialueensa, jonne heidän lisäkseen pääsevät vain opettajat.

1. Siirry Moodle-työtilaan, johon haluat lisätä wikiaktiviteetin ja klikkaa Muokkaustila-kytkin päälle.

2. Halutussa osiossa klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto -painiketta.

3. Klikkaa Wiki-painiketta.

4. Aseta Wikin yleiset tiedot kuten nimi ja kuvaus. Kuvauksessa pitää olla selkeät ohjeet, mitä opiskelijoilta odotetaan. esim. Sisällön lisääminen Wiki-aktiviteettiin.

5. Aseta Wikin moodi käyttötavan mukaan.

6. Kirjoita Ensimmäisen sivun nimi.

Yhteiskäyttöisessä Wikissä tämä on ensimmäinen yhteinen sivu. 

Yksityisessä wikissa tämä ensimmäinen sivu näkyy vain yksittäiselle opiskelijalle ja opettajalle.

Huom. Jos luot yksityisen wikin, varmista että Ryhmämoodi on “Ei ryhmiä”. Muuten ilmestyy oikeuden ristiriita missä vain ensimmäinen opiskelija saa muokkaa wikin.

7. Klikkaa sivun lopussa Tallenna ja näytä -painiketta.