Docly

Teams-kokouksen tallentaminen

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Teams-verkkokokoukset voidaan tallentaa MP4-videotiedostoiksi. Tallennus tallentaa ääni-, video- ja näytönjakoaktiviteetin. 
Tallenne vanhenee ja poistetaan automaattisesti 1440 päivän jälkeen, ellei vanhentumispäivää vaihdeta. 

Tällä sivulla

Tallentamisen aloittaminen

1.Verkkokokouksessa klikkaa Lisää () -painiketta. Sen jälkeen Tallenna ja litteroi -painiketta ja lopuksi Aloita nauhoitus -painiketta.

Tallennus alkaa ja ilmoitus tallennuksesta ilmestyy yläpalkkiin.

Teamsissa on mahdollista aloittaa myös litterointi. Lisätietoa: Teams-kokouksen transkriptiot.

Tallentamisen lopettaminen

1. Verkkokokouksessa klikkaa Lisää () -painiketta. Sen jälkeen Tallenna ja litteroi -painiketta ja lopuksi Lopeta nauhoitus -painiketta.

2. Klikkaa Lopeta-painiketta vahvistaaksesi tallentamisen lopetuksen.

Tallennus loppuu ja ilmoitus ilmestyy yläpalkkiin. Linkki tallenteeseen ilmestyy verkkokokouksen keskusteluun.

Tallenteen vanhenemisen hallinta

1. Siirry kyseiseen tallenteeseen. Jos tallenteen sijainti ei ole tiedossa, tarkista Teams-kokouksen tallenteen toistaminen, jakaminen ja lataaminen -ohje. Tallenne avautuu joko MS Stream -näkymässä tai SharePoint-näkymässä. 

2a. MS Stream -näkymässä tallenteen vanhenemispäivä näkyy videon alla.

2b. Klikkaa vanhentumispäivälaskuria ja aseta uusi vanhentumispäivä tai poista vanhentuminen. 

Vanheneminen on muutettu.

3a. SharePoint-näkymässä tallenteen vanhentumispäivä näkyy klikkaamalla tietoruutu (i)-painiketta.

3b. Klikkaa vanhentumispäivää. Aseta uusi vanhentumispäivä tai poista vanhentuminen. 

Vanheneminen on muutettu.