Docly

Pienryhmähuoneen valmistelu Zoomissa

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Zoom-pienryhmähuoneet mahdollistavat työskentelyn pienissä ryhmissä. Kokouksen Hostit (järjestäjä) määrittävät osallistujia pääsessiosta tiettyihin pienryhmiin. Host (järjestäjä) voi myös sallia osallistujien siirtyä itse pienryhmiin ja pos pienryhmistä.
Pienryhmissä osallistujilla on samat oikeudet kuin pääsessiossa.

Pienryhmähuoneen luominen

1. Klikkaa Breakout Rooms -painiketta.

2. Valitse haluttu määrä pienryhmähuoneita. Valitse samalla haluatko että:

  • Osallistujat määritetään automaattisesti pienryhmiin.
  • Host (järjestäjä) määrittää osallistujat manuaalisesti pienryhmiin.
  • Osallistujat voivat siirtää itsensä pienryhmiin.

Tätä asetusta voi muuttaa myöhemmin tarvittaessa.

3. Klikkaa Create-painiketta nähdäksesi luodut pienryhmähuoneet pienryhmähuoneiden hallintaikkunassa.

Osallistujien määrittäminen pienryhmiin

1. Ellei pienryhmähuoneiden hallintaikkuna ole auki, klikkaa Breakout Rooms -painiketta.

2. Klikkaa Assign-painiketta haluamasi pienryhmän nimen vieressä. Valitse mitkä osallistujat kuuluvat kyseiseen pienryhmään.

3. Toista kunnes kaikki osallistujat on määritetty pienryhmiin.

Pienryhmähuoneiden uudelleennimeäminen

1. Ellei pienryhmähuoneiden hallintaikkuna ole auki, klikkaa Breakout Rooms -painiketta.

2. Klikkaa Rename-painiketta haluamasi pienryhmähuoneen päällä.

3. Kirjoita pienryhmähuoneen nimi ja paina Enter-näppäintä.

Pienryhmähuoneen asetusten muuttaminen

Pienryhmähuoneiden oletusasetuksia voidaan muuttaa. Pienryhmähuoneet voidaan esim. asettaa sulkeutumaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen ja määrittää lähtölaskenta pienryhmähuoneen sulkemisvaiheessa.

1. Ellei pienryhmähuoneiden hallintaikkuna ole auki, klikkaa Breakout Rooms -painiketta.

2. Klikkaa Options-painiketta pienryhmähuoneiden hallintaikkunassa.

3. Aseta halutut asetukset. Alla esimerkki suositelluista asetuksista:

4. Pienryhmähuoneen asetukset tallennetaan automaattisesti.