Docly

Opettaja: Tehtävien poistaminen ja arkistointi Workseedissä

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Kun Tapahtumat-näkymässä alkaa olla paljon julkaistuja tehtäviä, opiskelijan jo suorittamat tehtäviä kannattaa poistaa/arkistoida.

  1. Valitaan aktiivisiksi JOKO kaikki arvioidut TAI
  2. Valitaan yksitellen tehtävä tai tehtävät, jotka halutaan arkistoida
  3. Valitaan Poista.

Kun opettaja poistaa tehtävän, se siirtyy arkistoon eikä enää näy seurantanäkymissä tai vaikuta opiskelijan taitojen kertymiseen. Tarvittaessa koulutusalan pääkäyttäjä pystyy palauttamaan opettajan poistaman tehtävän näkyviin arkistosta.

Myös muita kuin arvioituja tehtäviä kannattaa poistaa, esimerkiksi jos opiskelijan työelämässä oppimisen jakso keskeytyy eikä hän ole edes aloittanut tehtävää tai on tehnyt sitä hyvin vähän. Poistamalla ns. turhia tehtäviä Tapahtumat-näkymä pysyy selkeänä.

Tukea Workseedin käyttöön saat myös lähettämällä viestin osoitteeseen workseed@omnia.fi.