Docly

Kirjausohje: Lyhyt kuvaus näytöstä Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Lyhyt kuvaus näytöstä siirtyy KOSKI-järjestelmään ja tulostuu opiskelijan opintosuoritusotteeseen. On tärkeää, että niissä on yhtenäinen linja ja että ne tehdään huolella. Tiedot säilyvät opiskelijalla Koskessa pysyvästi.

1. Näytön kuvaukseen kirjoitetaan sen tutkinnon osan työtehtäviä, jotka perusteiden mukaan kuuluvat kyseiseen tutkinnon osaan. Eri tutkinnon osien näytöt kirjataan omina kirjauksinaan.

2. Kuvauksessa voi mainita minkälaisessa ympäristössä näytön tekeminen on tapahtunut, esim. rakennustyyppinä: omakotitalo, kerrostalo tai organisaatiotyyppinä: terveyskeskus, päiväkoti, päivittäistavarakauppa, kodinkoneliike, tukkukauppa tai minkälaiselle kohderyhmälle tekeminen on kohdistettu: esikouluikäisille, ikääntyneille. Näytön kuvaukseen ei kirjoiteta näyttöpaikan nimeä. Sille on erillinen kenttä Wilmassa.

3. Näyttö kuvataan tekemisenä yhdellä virkkeellä. Eri tekemisten välissä käytetään pilkkua ja viimeisten välissä ja -tai sekä-sanaa

4. Näytön kuvauksen kirjoittaminen

 • ei ”opiskelija on tehnyt”, vaan opiskelija on asentanut, korjannut …
 • ei pelkkää substantiivia kuten esim. ei ”markkinointikampanja”, vaan kuvaus siitä, mitä opiskelija tehnyt markkinointikampanjassa
 • ei ”kauneustapahtuma”, vaan mitä opiskelija tehnyt tapahtuman järjestelyissä ja toteuttamisessa
 • ei ”suunnitelma”, vaan xxx suunnittelu
 • tutkinnon osan nimeä ei toisteta kuvauksessa, ei edes vähän eri sanoin. Tutkinnon osan nimi tulee todistukseen automaattisesti.
 • ei ranskalaisia viivoja, ei sulkeita, ei useita erillisiä virkkeitä, jotka erotetaan pisteillä.
 • osallistuminen, perehtyminen, tutustuminen, avustaminen jne. ei riitä näytöksi. Poikkeuksena tästä on mukautetut näytöt ja tutkinnon osat, joissa am-mattitaitovaatimuksenkriteereissä on pelkkä osallistuminen tekemiseen tai tekemisessä avustaminen.
 • Tässä muutamia hyviä esimerkkejä näytönkuvauksista:
   • Yrityksen sisäinen asiakaspalvelu lähitukitehtävissä.
   • Omakotitalon piha-alueen ylläpitotyöt ja ylläpitosuunnitelman laatiminen.
   • Tietokoneiden ja etäohjelmien asennus, käyttäjien opastus ja hallinnointi sekä käyttöohjelmien päivitys.
   • Putkitus-, rasiointi-, kaapelointi- ja kalustustyöt sekä ohjausjärjestelmien laitteistoasennukset.
   • Asiakkaiden matkatarpeiden kartoittaminen ja matkavarausten teko.
   • Vaateliikkeen mainonta, tuotteiden esillepano sekä sisäinen tiedottaminen.