Docly

Osaamisen tunnustaminen ei voimassa olevista ammatillisista tutkinnon osista (muoto 3) Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Tällä sivulla

Ammatillisen tutkinnon osan ajantasaisuuden arvioinnin tekee kaksi opettajaa, jotka täyttävät ko. tutkinnon opettajalta edellytetyt kelpoisuusvaatimukset, perehtyneisyyden arviointiin ja tutkinnon perusteisiin (lähde: OPH: ammatillinen koulutus, osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen ohje 1.8.2021).

Huom. Tarkista että käytät oikeaa lomaketta ja oikeaa ohjetta. Mikäli haluat tunnustaa voimassa tai siirtymäajalla olevaa tutkinnon osaa opiskelijan tutkintoon, siirry ohjeeseen Osaamisen tunnustaminen voimassa tai siirtymäajalla olevista ammatillisista tutkinnon osista (muoto 2) Wilmassa. Voimassa ja siirtymäajalla olevia tutkinnon osia ovat suurin osa 1.8.2018 jälkeen voimaan tulleiden tutkintojen tutkinnon osat. Voit tarkistaa tutkinnon voimassaolon eperusteet.fi -palvelusta (eperusteet.opintopolku.fi).

Tutkinnon osan laajuuden merkitseminen

Tutkinnon rakenteeseen kuuluvien tutkinnon osien (pakollisten ja sisällöltään määriteltyjen valinnaisten) laajuutta ei saa koskaan muuttaa.

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta kirjataan aina täydessä, alkuperäisessä laajuudessaan. Vastuuopettaja määrittelee laskennallisen laajuuden niiden valinnaisten tutkinnon osien kohdalla, joissa tunnustamisen laajuudelle on annettu vaihteluväli. Tämä laskennallinen laajuus voi olla 5–15 osp.

Osaamisen tunnustaminnen taulukko, tutkinnon osa ja laajuus

Mukautettu tutkinnon osa

Mikäli tunnustat tutkinnon osaa, joka on alunperin mukautettu, valitse kurssityyppi kohdassa mukautettu kurssityyppi sekä laita rasti kenttään Huom! Arviointia on mukautettu.

Osaamisen tunnustaminen kurssityypin valinta

Diariininumero

Kirjaa määräyksen diaarinumero ja määräyksen päätöspäivämäärä kohdassa Aiemmin suoritetun tutkinnon diaarinumero (esim. xx.xx.20xx, OPH-xxxx-20xx) kokonaisuudessaan. Diaarinumero löytyy useimmiten todistuksen takasivulta. Diaarinumero löytyy myös Opiskelijan jakaman Opintopolun linkistä, mutta siitä puuttuu päivämäärä. Päivämäärätieto löytyy painamalla diaarinumeroa, joka vie tutkintotietoihin.

Wilma kuva opiskelijan jakamasta opintopolun linkistä
ePerusteet diaarinumero tutkinnossa

Käsittelijät

Jos opetat itse tunnustettavaa tutkinnon osaa:

a) Lisää kohtaan käsittelijät toinen rivi.

b) Kirjaa siihen toisen arvioijan, eli tutkinnon osaa opettavan opettajan nimi.

c) Täytä arvioija 1 -kohdan tiedot.

d) Tallenna lomake.

e) Nimeämällesi toiselle käsittelijälle (arvioija 2) lähtee viesti valmistellusta ostusta.

Jos et opeta tunnustettavaa tutkinnon osaa:

a) Lisää kohtaan käsittelijät toinen rivi.

b) Kirjaa siihen toisen tutkinnon OSTU-yhteyshenkilön nimi.

c) Tallenna lomake.

d) Nimeämällesi toiselle käsittelijälle (arvioija 2) lähtee viesti valmistellusta ostusta.

OSTU-yhteyshenkilö:

a) Lisää kohtaan käsittelijät kolmas rivi.

b) Kirjaa siihen toisen arvioijan, eli tutkinnon osaa opettavan opettajan nimi.

c) Täytä arvioija 1 -kohdan tiedot.

d) Tallenna lomake.

e) Nimeämällesi toiselle käsittelijälle (arvioija 2) lähtee viesti valmistellusta ostusta.

Arvioija:

a) Mikäli olet ensimmäinen arvioija, siirry kohtaan Päätös osaamisen tunnustamisesta, 1 arvioija.

b) Mikäli olet toinen arvioija, siirry kohtaan Päätös osaamisen tunnustamisesta, 2 arvioija.

Älä koskaan poista omaa nimeäsi Käsittelijät-kentän ensimmäiseltä riviltä, jotta lomake näkyy sinulla tallennuksen jälkeen. Lomake näkyy Wilmassa vain niillä henkilöillä, jotka on merkitty käsittelijöiksi.

Päätös osaamisen tunnustamisesta, arvioijat 1 & 2

Kumpikin arvioija täyttää omalta osaltaan lomakkeen kentät, tunnustetaanko osaaminen vai ei sekä kirjaa perustelut tunnustamispäätökselle.

Lopullinen OSTU-merkintä arviointeineen tallentuu opiskelijan OPS-rakenteeseen vasta, kun assistentti on käynyt kirjaamassa lopullisen arvosanan, todistusviitteen ja arviointipäivämäärän.