Docly

Opettaja: Arviointi Wilmassa, Aikuisten perusopetuksen ohje

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Ohje sisältää tietoa arviointikirjoista, arviointien kirjaamisesta, tenteistä ja kurssivalintojen muodostumisesta. Ohjeessa kerrotaan, miten uusi arviointitoiminto toimii ja miten arviointi Wilmassa (wilma.omnia.fi) käytännössä tehdään.

Tällä sivulla

Arviointikirja

 • Arviointikirja eli opetusryhmä kokoaa joukon opiskelijoita yhteen
 • Arviointitietoa ei tallenneta arviointikirjalle missään vaiheessa, vaan se heijastetaan opiskelijarekisteristä ja tallennetaan aina suoraan sinne
 • Arviointikirjalle tallennettu arvosana näkyy heti
 • Opiskelijan opinnot-välilehdellä
  opiskelijan opinnot-välilehdellä tallennettu arvosana näkyy heti arviointikirjalla
 • Toimeenpanoa ei enää tehdä.

Tiedot näkyvät Wilmassa seuraavasti:

Arviointikirjalla kaksi opiskelijaa, joista toiselle merkitty arviointi arviointikirjan kautta.

Apu Lukiolaisen omassa opsissa näkyy heti arviointi, joka on kirjattu arviointikirjaan.

Arvosanan kirjaamisen periaatteet

 • Jos tallennettavalle suoritukselle on annettu arviointi, tallennetaan suoritukselle opettajaksi automaattisesti Wilmaan kirjautunut opettaja (ellei opettajaa ole täytetty suoritukseen käsin).
 • Jos arvioidun suorituksen päivämäärä on tyhjä, tallennetaan päivämääräksi nykyinen päivämäärä.
 • Arviointikirjalla ja opiskelijan ops-puussa näkyy aina se arvosana, joka on merkitty ensimmäiseksi. Ensimmäisenä tulisi olla paras arvosana.

Arviointien kirjaamisessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

1. Opettaja voi kirjata arvioinnin arviointikirjan tai opiskelijan ops-puun kautta Wilmaan, jos arvosanaa ei ole annettu aiemmin.

2. Opettaja kirjaa arvioinnin opiskelijan opinnot-näkymän kautta, jos arvosana on parempi tai sama, kuin aiemmin samasta kurssista annettu arviointi. Arvosana tulee tallentaa aina uuteen välilehteen, vaikka se olisi ollut aiemmin esim. K keskeytetty.

Huom. Arviointia ei saa koskaan kirjata edellisen arvioinnin päälle. Uusi arvosana kirjataan aina arviointilomakkeella uuteen välilehteen.

 • Opettaja ilmoittaa arvosanan opintotoimistoon: aipe.toimisto@omnia.fi jos aiempi arvosana on hyväksilukuarvosana (H4-H10). Opintotoimisto syöttää opiskelijalle arvosanat ja poistaa hyväksiluvut ennen uuden arvosanan kirjaamista.
 • Opettaja kirjaa arvosanan opiskelijakohtaisella arviointilomakkeella Wilmassa uudelle välilehdelle, jos uusi arvosana on huonompi, kuin aiemmin samasta kurssista annettu arviointi. Opettaja menee sille arviointivälilehdelle, jossa on parempi arvosana ja painaa nappia Ensimmäiseksi. Opiskelijalle pitää jäädä aina paras suoritus voimaan ja sen tiedot pitää siirtyä koskeen.
 • Jos arvosanan kirjaamisessa tapahtuu virhe pääsee opettaja korjaamaan itse arvioinnin Wilmassa.

Arviointi Opinnot-näkymän kautta

1. Avaa Opinnot-välilehti  ja valitse arvioitava kurssi.

2. Valitse Arviointi-välilehti ja lomake Arvosanan lisääminen kurssille OPETTAJA.

3. Syötä arvosana, jos sitä ei ole ja tallenna. Jos haluat toisen arviointipäivämäärän, muuta päivämäärä. Jos arviointi on jo annettu tee uusi välilehti, jonne syötät paremman arvosanan.

Arviointi ryhmän kautta

 • Valitse ryhmä Wilman etusivultasi tai Ryhmät-välilehdeltä.
 • Valitse Arviointi-välilehti.
 • Kirjaa kurssin arvosana kohtaan Arv. ja lisää päivämäärä.
 • Tallenna tiedot.

Huom. Sanallisen arvioinnin kenttään ei saa kirjata yleisiä lisätietoja, sillä tiedot siirtyvät koskeen.

Tentit

Jos opiskelijalle on kirjattu aiemmin arviointikirjalle tai opetussuunnitelmaan kurssin arvosana näkyy se myös tentin arviointikirjalla. Vie opiskelijalle uusi arvosana opiskelijan opinnot puun kautta ja kirjaa arvosana uudelle välilehdelle. Tarkista, että sillä arviointivälilehdellä, jossa on paras arvosana on painettu painiketta ensimmäiseksi. Näin opiskelijalle jää paras arvosana voimaan.

Huom. Opiskelijan aiempaa arvosanaa ei saa korvata uudella arvosanalla esim. uusintatenttien yhteydessä kirjaamalla arvosana toisen päälle.

Valintojen muodostuminen

 • Kun opiskelija liitetään opetusryhmään, muodostuu opiskelijalle valinta kyseiseen kurssiin.
 • Jos opiskelijalla ei ole aiemmin ollut kyseistä kurssia opetussuunnitelmassa tipahtaa kurssi opetussuunnitelman hännille.

Esimerkki:

Testaaja Tarmolla on vanha opetussuunnitelma. Hänellä ei ole uuden opetussuunnitelman mukaista ENA01 kurssia omassa opetussuunnitelmassa. Kun opiskelija liitettiin arviointikirjaan tuli kurssi opiskelijan opetussuunnitelman hännille. Kurssiin syntyi samalla valinta.

Jos arvioinnissa esiintyy teknisiä haasteita voit olla yhteydessä wilmahelp@omnia.fi.