Docly

Tukitoimien kirjaaminen Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Annetun tuen kirjaaminen Wilmaan

On tärkeää kirjata, kun erityistä tukea on annettu opiskelijalle. Kirjaukset on hyvä tehdä oman opetuksen aikana tai arvioinnin yhteydessä. Annetut tukitoimet on kirjattava erityisen tuen opiskelijoille, mutta myös kaikille opiskelijoille, joille tukea opintoihin on annettu, vaikka opiskelijalla ei olisi erityisen tuen päätöstä.

1. Valitse Wilmasta (wilma.omnia.fi) opiskelija.

2. Valitse Ohjaus ja tuki -välilehti.

3. Valitse Toimenpiteet.

4. Klikkaa Lisää uusi -painiketta oikeassa reunassa. Tukitoimet, opettajan lomake.

5. Kirjaa Tuen alkamispäiväksi esim. jakson aloituspäivä ja Tuen päättymispäiväksi esim. jakson päättymispäivä.

6. Valitse Tukimuodoista se, mihin tuki on kohdistunut.

  • Mikäli tuki on kohdistunut useisiin eri tukimuotoihin, tulee siitä tehdä erilliset kirjaukset.

7. Kirjaa Tukimuodon lisätiedot -kenttään lyhyesti ja konkreettisesti, millaista tukea opiskelija sai. Tässä olisi hyvä peilata annettuja tukitoimia suunnitelmaan (alla olevissa esimerkeissä suluissa kurssivoitu teksti). Esimerkiksi:

  • Suullinen ohjaus takaisin työskentelyn ja tehtävien pariin päivittäin. (vrt. Toiminnan ohjauksellinen tuki)
  • Opetusmateriaali muokattu selkokieliseksi, sisältää mm. kuvia, tekstiä ja videoklippejä. (vrt. monikanavainen opetus)
  • Ositettu xxx koe. (vrt. Tentit/kokeet mahdollisuuksien mukaan ositetusti)
  • Kokeen täydentäminen suullisesti. (vrt. Tenttien/kokeiden tekeminen ja täydentäminen mahdollisuuksien mukaan suullisesti)
  • Opiskelija saanut erityisopettajan tukea matematiikkaan. Otti tukea vastaan 1. jaksossa n.8 h ja 2. jakso 2-6 h/viikko tukipajassa. (vrt. Tarvittaessa erityisopettajan tuki)
  • Lisäohjauskäynti työpaikalla. (vrt. Lisäohjaus työelämässä oppimiseen)
  • Puhelimitse annettu ohjaus työelämässä oppimisen jakson aikana viikoittain. (vrt. Lisäohjaus työelämässä oppimiseen)
  • Yksilöohjaus/tukiopetus asennustyössä 2 h.
  • Tehtävänantojen läpikäyminen opiskelijan kanssa ja konkreettisen esimerkkien/mallien antaminen kirjallisiin asiakaspalvelun tehtäviin liiketoiminnan ammatillisessa tukipajassa kahtena päivänä viikossa iltapäivisin klo 14-16. (vrt. Tuki annettujen tehtävien tekemiseen)

8. Muista tallentaa lomake lopuksi.