Docly

Kahoot-kyselyn hostaaminen

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

1. Klikkaa kyseessä olevan kyselyn Play-painiketta.

2. Klikkaa Teach-painiketta.

3. Ennen pelin alkua voit määrittää pelin asetukset klikkaamalla joko Classic tai Team Mode.

 • Kun Friendly nickname generator -painike on päällä se ottaa käyttöön nimimerkinluontityökalun. Kun pois päältä, opiskelijat voivat itse päättää nimensä.
 • Lobby music tarjoaa musiikkivaihtoehtoja kyselyn aulaan.
 • Randomize order of questions -painike satunnaistaa kysymyksien järjestyksen.
 • Randomize order of answers -painike satunnaistaa kysymyksien vastauksien järjestyksen.
 • Show minimized intro instructions -painike pienentää liittymisohjeet.
 • 2-step join -painike lisää kyselyyn PIN-koodin, jolla hostaaja voi varmistaa vain halutut kyselyyn osallistujat.
 • Automatically move through questions -painike automatisoi pelin etenemisen.
 • Rejoin after every game -painike pakottaa opiskelijan liittymään uudelleen jokaisen pelikerran jälkeen.

Lisätietoa pelin asetuksista: Live game settings (support.kahoot.com).

4. Kun valitset pelimuodoksi Classic, kaikki opiskelijat pelaavat itsenäisesti. Kun valitset pelimuodoksi Team mode, opiskelijat voivat luoda ja pelata tiiminä.

5. Opiskelijat liittyvät peliin ohjeiden mukaan omilla mobiililaitteillaan. Kun kaikki opiskelijat ovat liittyneet, klikkaa Start-painiketta.

6. Ensimmäinen kysymys ilmestyy. Kysymys on näkyvissä kunnes vastaamiseen käytettävä aika loppuu tai kaikki opiskelijat ovat vastanneet kysymykseen. Tämän jälkeen oikea vastaus tulee näkyville.

7. Klikkaa Next-painiketta, jotta saat pistetaulukon näkyville.

8. Klikkaa Next-painiketta, jotta seuraava kysymys tulee näkyviin.

9. Toista kunnes pelin palkintokoroke tulee näkyviin. Klikkaa Next-painiketta.

10. Seuraavaksi voit valita:

 • Palaa palkintokorokkeelle.
 • Aloita sama peli uudestaan.
 • Pyydä palautetta opiskelijoilta.
 • Aloita seuraava peli (siirryt Kahootin Discover-alueeseen).
 • Katso pelatun pelin raportti.