Docly

Opettaja: Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten arviointi Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Ammatillisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksille kirjataan S- ja A-merkinnät, sekä merkinnän tehnyt opettaja ja päivämäärä. Ammatillisen tutkinnon osa tulee arvioida aina näyttö-lomakkeen kautta.

Tällä sivulla

Miksi S- ja A-merkintöjä kirjataan?

 • S- ja A-merkintöjen avulla opintorekisteriote on ajantasainen.
 • TE-toimisto kyselee näitä opiskelijoilta, kun tarkistetaan, että opinnot ovat edenneet ja opintotukea voidaan maksaa opiskelijalle.
 • Opiskelija voi seurata omien opintojensa edistymistä.
 • Vastuuopettaja voi seurata opiskelijoidensa edistymistä.
 • Opintojen edistymisen tietoja voi tarvita joissain tilanteissa myös opo ja erityisopettaja.
 • Vastuuopettajalle A-merkinnät ovat erityisen tärkeitä, sillä näin hän pystyy myös tarkistamaan, onko jo aiemmin hoksannut kyseiselle opiskelijalle kyseisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan osa-alueen. Tämä pätee erityisesti verkkokursseihin.
 • S- ja A-merkintöjen avulla osaamisen hankkimisen ajantasaisuus pystytään todentamaan ennen näyttöihin siirtymistä.
 • Seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon pohjalla on oltava data, joka on ajantasaista (esim. PowerBI-kehitys: vastuuopettajan työpöytä, ytojen suunnittelun työpöytä jne.)

Milloin kirjataan?

A= aloitettu

 • Opiskelija on aloittanut osaamisen hankkimisen.

S= saavutettu

 • Kirjataan silloin kun osaaminen on saavutettu. Kun S merkintä on laitettu Wilmaan, opiskelija on valmis osoittamaan osaamisensa (S-merkintää ei siis käytetä silloin, kun opiskelija on suorittanut jonkun opettajan antaman opetuksen).

Osaaminen tunnustettu

 • Perustuu toimivaltaisen viranomaisen antamaan todistukseen, jolloin osaaminen on tunnustettu. Osaamisesta on arvosana ja kriteerit vastaavat opiskelijan tutkinnon perusteita. Osaamistavoitteen/ammattitaitovaatimuksen osaamista ei tarvitse enää hankkia, eikä osaamista osoittaa näytössä.

Osaaminen tunnistettu

 • Ei perustu toimivaltaisen viranomaisen antamaan todistukseen. Arvosanaa ei ole, mutta osaamisen tulee vastata opiskelijan tutkinnon perusteita. Osaaminen tunnistetaan, jolloin osaamistavoitteen/ammattitaitovaatimuksen osaamista tarvitse enää hankkia. Kaikkien osaamistavoitteiden/ammattitaitovaatimusten osaaminen näytetään kuitenkin ammatillisissa tutkinnon osissa näytössä.
 • Merkinnät on tehtävä viimeistään 2 viikkoa sen jälkeen, kun toteutus on loppunut!

Ammatillisten tutkinnon osien arviointi tapahtuu Wilmassa

Opiskelijan osaamisen karttuminen tulee kirjata tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelijalla voi olla pienemmistä osista koostuvia näyttötilanteita ennen kokonäyttöä. Kun opiskelija on valmis näyttöön ja hänelle kirjataan ammatilliselle tutkinnon osalle kokonäyttö. Näytön arvosana (1-5) siirtyy automaattisesti tutkinnon osan arvosanaksi opiskelijan ops-puuhun.

Arviointi Wilmassa

Arviointia voi tehdä Wilmassa (wilma.omnia.fi) opetusryhmän tai opiskelijan opinnot-välilehden kautta.

1. Opiskelijan arviointi opetusryhmän kautta

Valitse opetusryhmä Wilman etusivultasi ja siirry sinisellä merkittyyn ohjeeseen.

Opetusryhmiä voi myös hakea valitsemalla Wilman sinisestä valintapalkista Opetusryhmät. Jos sinisessä palkissa ei näy Opetusryhmät-kohtaa, klikkaa sinisestä palkista kolmen pisteen kohdalta, niin saat auki valikon, josta Opetusryhmät löytyvät.

Omat opetusryhmäsi löytyvät joko Nykyiset opetusryhmät-, Tulevat opetusryhmät– tai Menneet opetusryhmät -välilehdeltä. Tarvittaessa voit etsiä opetusryhmää Muiden opettajien -välilehdellä olevan hakukentän kautta.

Valitse oikea opetusryhmä listasta laittamalla täppä (valintamerkki) opetusryhmän nimen eteen

Klikkaa sivun alareunasta Muokkaa arviointia -painiketta, jolloin arviointinäkymä aukeaa.

Jos kaikki opiskelijat eivät ole vielä opetusryhmässä voit lisätä opiskelijoita opetusryhmään oikealla ylhäällä olevan lisää opiskelijoita toiminnon kautta.

Arviointinäkymässä voi syöttää ammattitaitovaatimuksille merkinnät A aloitettu, osaaminen tunnustettu, osaaminen tunnistettu tai S saavutettu. Suoritusmerkintöjen lisätiedot (esim. mitä tavoitteen suorituksesta vielä puuttuu) saa kirjattua sinistä palloa klikkaamalla (ks. kuva alta). Ammattitaitovaatimukset ovat samat, jotka näkyvät opiskelijan opinnot välilehden arviointilomakkeella. Jos avaat tiedot sinistä palloa klikkaamalla kirjaa arvioijatieto ja päivämäärä ennen tallentamista. Jos kirjaat arvioinnin suoraan opetusryhmänäkymään tallentuu tieto arvioijasta ja arviointipäivästä automaattisesti.

Huom. Ammattitaitovaatimusten arviointimerkinnät ovat tärkeitä, että saamme kaikki opiskelijan suorittamat kokonaisuudet tulostumaan opintosuoritusotteelle esim. opiskelijan erotessa.

Huom. Arviointinäkymässä ei anneta arvosanaa Arv. -sarakkeeseen. Tutkinnon osan arvosana tulee automaattisesti kokonäytöltä.

Muista tallentaa tiedot.

2. Arviointi opiskelijan opinnot-välilehden kautta

 • Etsi Wilmasta opiskelija, jolle haluat kirjata arvioinnin (Opiskelijat > sukunimen alkukirjaimen mukainen kirjainlinkki > selaimen hakuruutu esiin Ctrl+F -toiminnolla > hakukenttään opiskelijan nimi tai nimen osa).
 • Klikkaa opinnot-välilehteä ja valitse ops-puusta arvioitava tutkinnon osa, jolloin sivun oikeaan reunaan aukeaa uusi näkymä.
 • Siirry Arviointi-välilehdelle.
 • Klikkaa arviointilomake auki.

Voit arvioida arviointilomakkeella ammattitaitovaatimuksia. Ammattitaitovaatimukset löytyvät lomakkeen hänniltä. Ammattitaitovaatimusten arvosanan lisäksi täytä myös päivämäärä– ja opettaja-kenttien tiedot ja tallenna.

Huom. Muistathan: Mukautuksia voi kirjata vain, jos opiskelijalle on tehty erityisen tuen päätös.

Kysymysmerkkien alta löytyy lisää kenttäkohtaisia lisäohjeita. Arviointilomakkeelle on kirjattu myös ohjeita. Tarvittaessa ota yhteyttä wilmahelp@omnia.fi.