Docly

Opettaja: Nuoren työntekijän turvallisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa – Wilman ohje

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Tämä ohje koskee koulutussopimusta, oppisopimusta ja osaamisen hankkimista Omniassa.

Vaaralliseksi tai haitalliseksi katsottujen töiden teettämistä nuorilla työntekijöillä on rajoitettu.

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. 16 vuotta täyttänyt saa tehdä vaarallista työtä, jos turvallisuudesta, opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu. Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää vaarallisia töitä ollenkaan.

Ennen kuin vaarallisen työn teettäminen alkaa, on tehtävä ennakkoilmoitus työntekopaikan aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. Jos vaarallinen työ liittyy koulutukseen (esimerkiksi työssäoppimiseen), ilmoituksen tekee sopimuksen allekirjoittava opettaja.

Kun kyseessä on alle 18-vuotiaan opiskelijan koulutussopimus, oppisopimus tai suunnitelma osaamisen hankkimisesta Omnian ympäristöissä, tulee ko. lomaketta täytettäessä täyttää myös osio “Nuoren työntekijän käyttäminen vaaralliseen työhön”. Osio näkyy vain alle 18-vuotiailla opiskelijoilla.

Jos alaikäinen opiskelija osallistuu vaarallisiin töihin, työssäoppimista ohjaavan opettajan on täytettävä AVI:n lomake: Ilmoitus 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (tyosuojelu.fi). Ilmoitus on tehtävä ja toimitettava AVI:lle ennen sopimuksen kirjaamista Wilmaan. Ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löytyvät alempaa tästä ohjeesta.

Mikäli opiskelija ei osallistu vaarallisiin töihin, niin Wilman (wilma.omnia.fi) lomakkeelle riittää rasti kohtaan “Ei osallistu vaarallisiin töihin”. Tällöin ilmoitusta AVI:lle ei tarvitse tehdä.

AVI-ilmoitus toimitetaan salattuna sähköpostina tai postitse

AVI:n ilmoituslomake tulee tallentaa pdf-muodossa ja toimittaa sille vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. AVI suosittelee käyttämään aluehallintoviraston suojattua sähköpostia ilmoituksen lähettämiseen. Katso aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot sekä linkki suojatun sähköpostin lähettämiseksi AVI:lle (avi.fi):

  •  Jos toimitat AVI:n ilmoituksen salattuna sähköpostina omasta sähköpostiohjelmastasi, kirjaa sähköpostin otsikkoon aiheen eteen #salattu (esimerkkiotsikko: #salattu Nuoren työntekijän turvallisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa).
  •  Ilmoituksen voi toimittaa myös postitse (katso osoitteet AVI:n yhteystieto-linkistä).

Kun AVI-ilmoitus on tehty, liitä ilmoituksen pdf-versio opiskelijan sopimuksen liitteeksi Wilmaan (wilma.omnia.fi). Liite lisätään tallennuksen jälkeen ns. profiilisivulla.

Linkit: