Docly

Osaamismerkin luominen Moodlen työtilaan

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Omnian Moodlessa on Osaamismerkki-työkalu, jolla voi lisätä ja myöntää osaamismerkkejä. 

Omnian Moodlessa osaamismerkki voidaan lisätä seuraavilla tavoilla:

 • Luomalla osaamismerkki työtilakohtaisesti. Työtilakohtaista osaamismerkkiä voidaan käyttää ja hallinnoida vain siinä työtilassa, johon se on luotu.
 • Lisäämällä osaamismerkki Badge Poolista. Kurssin pääopettaja -roolilla Badge Poolista voi lisätä sieltä löytyviä osaamismerkkejä mihin tahansa Moodle-työtilaan. 

Tällä sivulla

Osaamismerkin luominen Moodle-työtilassa

Ennen aloittamista varmista, että sinulla on valmiina jokaiselle luotavalle osaamismerkille: 

 • Nimi. Selkeä ja ymmärrettävä.
 • Kuvausteksti – osaamistavoitteet. Kuvaustekstissä mainitaan osaamismerkin omaamistavoitteet, asiat, jotka merkein saaja on osoittanut osaavansa työtehtävissään. Huom. Osaamismerkkejä ei myönnetä pelkästään kurssisuorituksista, vaan osaaminen tulee osoittaa työtehtävissä. Aloita kuvausteksti esimerkiksi näin:
  “Merkin saaja osaa…”
  “Merkin saaja ymmärtää/kehittää…”
 • Kuva. Kuvan mitat täytyy olla 500px x 500px ja .png muodossa.
 • Osaamismerkin vanhentumispäivä. Esim. 1 vuosi myöntämisen jälkeen, tai ei koskaan. 
 • Kriteerit – osaamismerkin saantikriteeri. Moodle-työtilassa tämä voi olla joko:
  Käsin myönnetty opettaja- tai pääopettaja-roolilla. (Suositus)
  Kun tietty aktiviteetti tai tietyt aktiviteetit on suoritettu onnistuneesti. (Suositus)
  Kun opiskelijalle on merkitty kurssi suoritetuksi.
  Kun tietty osaamismerkki tai useat ennalta määritetyt osaamismerkit on suoritettu.
 • Kriteerit – kuvaus. Kuvaustekstissä mainitaan osaamismerkin tarkemmat kriteerit, eli mitä merkin saaja on tehnyt osaamisensa osoittamiseksi työtehtävissään. Esimerkiksi:
  “Merkin saaja on käsitellyt työyhteisön haastavia tilanteita ja reflektoinut onnistumistaan tilanteissa.”
  “Merkin saaja on laatinut/perehtynyt/kertonut…”.

1. Avaa se Moodle-työtila, johon osaamismerkki luodaan.

2. Klikkaa työtilan valikossa Lisää-painiketta ja klikkaa sitten Osaamismerkit-painiketta.

3. Klikkaa Lisää uusi osaamismerkki -painiketta.

4. Täytä tarvittavat osaamismerkin tiedot.

5. Klikkaa Luo osaamismerkki -painiketta.

6. Aseta osaamismerkin saantikriteeri.

7. Täydennä valitun saantikriteerin kuvaus sekä asetukset. Huom. Saantikriteerin kuvaus on tärkeä, jotta osaamismerkin tarkistaja hahmottaa selkeästi mitä osaamista tarvitaan, että suorittaja ansaitsee osaamismerkin.

7a. Mikäli valitset Rooli, joka voi myöntää merkkejä käsin. Valitse rooli / roolit, jotka saavat myöntää merkkejä.

7b. Mikäli valitset Kurssin suorittaminen (ei suositeltu). Aseta vaadittu vähimmäisarvosana ja tarvittaessa viimeinen suorituspäivä.

7c. Mikäli valitset Myönnetyt osaamismerkit. Valitse mitkä osaamismerkit täytyy ensin olla suoritettu ennen myönnettävää uutta osaamismerkkiä.

7d. Mikäli valitset Aktiviteetin suoritus (tarkista että suorituksen seuranta asetukset ovat kunnossa). Valitse mitkä aktiviteetit täytyy olla suoritettuna.

8. Klikkaa Salli pääsy -painiketta aktivoidaksesi osaamismerkin.

9. Klikkaa Jatka-painikietta.

Osaamismerkki on käytössä.

Osaamismerkin luominen Bagde Pooliin

Huom. Badge Pool – osaamismerkkirepun merkkejä voidaan lisätä ja käyttää missä tahansa Moodle-työtilassa Kurssin pääopettaja -roolilla.

Ennen aloittamista varmista, että sinulla on valmiina jokaiselle luotavalle osaamismerkille: 

 • Osaamismerkin kategoria. Kokoelman nimi, johon tämä osaamismerkki kuuluu.
 • Osaamismerkin nimi. Selkeä ja ymmärrettävä.
 • Kuvaustekstissä mainitaan osaamismerkin osaamistavoitteet, asiat, jotka merkin saajan tulee osoittaa/on osoittanut osaavansa työtehtävissään. Aloita kuvausteksti esimerkiksi näin:
  “Merkin saaja osaa…”
  “Merkin saaja ymmärtää/kehittää…”
 • Osaamismerkin kuva. Kuvan mitat täytyy olla 500px x 500px ja .png muodossa.

Saat vahvistusviestin, kun osaamismerkki on luotu Omnian Moodlen Badge Pooliin.

Osaamismerkin lisääminen Moodle-työtilaan Badge Poolista

1. Avaa Moodle-työtila, missä Osaamismerkkiä käytetään.

2. Klikkaa työtilan valikossa Lisää-painiketta ja klikkaa sitten Osaamismerkit-painiketta.

3. Klikkaa Badge Pool -painiketta.

4. Valitse kategoria mihin osaamismerkki kuuluu.

5. Klikkaa kyseessä olevan osaamismerkin Use this badge -painiketta.

6. Aseta osaamismerkin saantikriteeri.

7. Täydennä valitun saantikriteerin kuvaus sekä asetukset. Huom. Saantikriteerin kuvaus on tärkeä, jotta osaamismerkin tarkistaja hahmottaa selkeästi mitä osaamista tarvitaan, että suorittaja ansaitsee osaamismerkin.

7a. Mikäli valitset Rooli, joka voi myöntää merkkejä käsin. Valitse rooli / roolit, jotka saavat myöntää merkkejä.

7b. Mikäli valitset Kurssin suorittaminen (ei suositeltu). Aseta vaadittu vähimmäisarvosana ja tarvittaessa viimeinen suorituspäivä.

7c. Mikäli valitset Myönnetyt osaamismerkit. Valitse mitkä osaamismerkit täytyy ensin olla suoritettu ennen myönnettävää uutta osaamismerkkiä.

7d. Mikäli valitset Aktiviteetin suoritus (tarkista että suorituksen seuranta asetukset ovat kunnossa). Valitse mitkä aktiviteetit täytyy olla suoritettuna.

8. Klikkaa Salli pääsy -painiketta aktivoidaksesi osaamismerkin.

9. Klikkaa Jatka-painikietta.

Osaamismerkki on käytössä.