Docly

Hakeutuminen kansainväliseen työelämässä oppimiseen

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu huolella Omnian kansainvälistä työelämässä oppimisjaksoa koskeviin vaatimuksiin, ohjeisiin ja hakuaikoihin (omnia.fi).

1. Täytä hakemus kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle Wilmassa hakuajan ollessa auki. Hakemus löytyy Wilmasta ”Hakemukset ja päätökset” -sivulta.

2. Hyödynnä lomakkeen sinisiä infopallukoita lomaketta täyttäessäsi.

3. Täytä hakemus huolella ja tallenna lomake.

4. Hakemuksen tallentamisen jälkeen lisää hakemukseesi vaaditut liitteet. Kv-palvelut eivät käsittele hakemuksia, joista vaaditut liitteet puuttuvat.

Huom! Liitteet lisättyäsi et enää pääse muokkaamaan hakemustasi. Et myöskään pääse muokkaamaan hakemuksen tietoja enää siinä vaiheessa, kun vastuuopettaja on ottanut hakemuksesi käsittelyyn. Alaikäisen opiskelijan osalta hakemuksen muokkaamismahdollisuus päättyy huoltajan ilmoitettua kantansa kv-työelämässä oppimisjaksolle lähtemiseen.

5. Jos hakija on alaikäinen, huoltajan täytyy käydä ilmoittamansa kantansa kv-jaksolle lähtemiseen. Huoltaja saa sähköpostitse pyynnön kirjautua Wilmaan ja käydä ilmaisemassa kantansa Wilman lomakkeella. Vastuuopettaja ei voi käsitellä alaikäisen hakemusta ennen huoltajan merkintää.

Huom! Täytä vain yksi hakemus kv-työelämässä oppimisjaksolle! Vaikka et itse pääsekään muokkaamaan hakemustasi tai liitteitä hakemuksen ollessa käsittelyssä, muuttuneet toiveet ja liitteiden päivitykset voi tehdä myöhemmässä vaiheessa yhdessä asiantuntijan kanssa.