Docly

Hakeutuminen kansainväliseen työelämässä oppimiseen

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Ennen hakemuksen täyttämistä tutustu huolella Omnian kansainvälistä työelämässä oppimisjaksoa koskeviin vaatimuksiin, ohjeisiin ja hakuaikoihin (omnia.fi).

1. Täytä hakemus kansainväliselle työelämässä oppimisjaksolle Wilmassa hakuajan ollessa auki. Hakemus löytyy Wilmasta (wilma.omnia.fi) Hakemukset ja päätökset -sivulta.

2. Hyödynnä lomakkeen sinisiä infopallukoita lomaketta täyttäessäsi.

3. Täytä hakemus huolella ja tallenna lomake.

4. Hakemuksen tallentamisen jälkeen pääset lisäämään hakemukseesi liitteitä. 

5. Jos hakija on alaikäinen, huoltajan täytyy käydä ilmoittamansa kantansa kv työelämässä oppimisjaksolle  lähtemiseen. Hakemus ei etene ennen kuin huoltaja on käynyt tekemässä merkinnän Wilman lomakkeella.  

Ethän tallenna useita hakemuksia kv-työelämässä oppimisjaksolle Wilmassa! Alustavan hakemuksen tietoja on mahdollista  päivittää  myöhemmässä vaiheessa yhdessä kv-asiantuntijan kanssa.