Docly

Opettaja: Yhteisten tutkinnon osien arviointi Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Tällä sivulla

Miksi numeerisia arviointeja, A- ja viivamerkintöjä kirjataan?

Numeeristen arviointien, A- ja viivamerkintöjen avulla opintorekisteriote on ajantasainen.

 • TE-toimisto kyselee näitä opiskelijoilta, kun tarkistetaan, että opinnot ovat edenneet ja opintotukea voidaan maksaa opiskelijalle.
 • Opiskelija voi seurata omien opintojensa edistymistä.
 • Vastuuopettaja voi seurata opiskelijoidensa edistymistä.
 • Opintojen edistymisen tietoja voi tarvita joissain tilanteissa myös opo ja erityisopettaja.
 • Vastuuopettajalle A- ja viivamerkinnät ovat erityisen tärkeitä, sillä näin hän pystyy myös tarkistamaan, onko jo aiemmin hoksannut kyseiselle opiskelijalle kyseisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan osa-alueen. Tämä pätee erityisesti verkkokursseihin.
 • Seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon pohjalla on oltava data, joka on ajantasaista (esim. PowerBI-kehitys: vastuuopettajan työpöytä, ytojen suunnittelun työpöytä jne.)

Milloin kirjataan?

 • Yhteisissä tutkinnon osissa numeerinen arviointi annetaan, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti osaamistavoitteen tai koko osa-alueen.
 • Kaikki merkinnät (numeerinen arvosana, A- ja viivamerkintä) on tehtävä viimeistään 2 viikkoa sen jälkeen, kun toteutus on loppunut!

Arvioinnin periaatteet

Yhteisissä tutkinnon osissa arvioidaan tutkinnon osia, osa-alueita ja osaamistavoitteita alla olevan esimerkin mukaisesti.

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (tutkinnon osa, koulutusvastaava laittaa arvioinnin, arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty)

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakollinen (tutkinnon osan osa-alue, opettaja antaa arvosanan kaikkien osaamistavoitteiden suorittamisen jälkeen, arviointiasteikko: 1-5)

 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (osaamistavoite, opettaja antaa arvosanan, arviointiasteikko: 1-5, A aloitettu, OSTU osaaminen tunnustettu, – ei osallistunut)
 • Opiskelija osaa tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä (osaamistavoite, opettaja antaa arvosanan, arviointiasteikko: 1-5, A aloitettu, OSTU osaaminen tunnustettu, – ei osallistunut)
 • Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä (osaamistavoite, opettaja antaa arvosanan, arviointiasteikko: 1-5, A aloitettu, OSTU osaaminen tunnustettu, – ei osallistunut)

Opettajan tulee kirjata opiskelijoiden arvioinnit osaamistavoitteille. Arvioinnista tulee näkyä arvosana, päivämäärä, opettaja ja mahdolliset lisätiedot. Osa-alueen viimeiselle osaamistavoitteelle arvioinnin kirjaavan opettajan tulee merkitä opiskelijalle tutkinnon osa-alueen yhteen vedetty arvosana. Jos opiskelija suorittaa koko osa-alueen kerralla (esim. ruotsi 1 osp) voi opiskelijalle merkitä suoraan osa-alueen arvosanan. Kun opiskelija on suorittanut kaikki yto opinnot vastuuopettaja pyytää koulutusvastaavaa kirjaamaan opiskelijalle ytojen tutkinnon osan arvosanan (hyväksytty/hylätty).

Pakollisten osa-alueiden osaamispistemääriä ei tule muuttaa. Jos osaamispistemäärä on aiemmin muutettu voit olla yhteydessä wilmahelp@omnia.fi osaamispistemäärän korjaamiseksi. Pakollisten osa-alueiden osaamispistemäärien muuttaminen on estetty arviointilomakkeella.

Valinnaisissa osa-alueissa opettaja merkitsee opiskelijan suorittaman osaamispistemäärän osa-alueelle toteutuksen päätyttyä. Valinnaisten osa-alueiden osaamispistemäärän muuttamista ei ole estetty arviointilomakkeella.

Arviointi Wilmassa

Arviointia voi tehdä Wilmassa opetusryhmän kautta tai opiskelijan Opinnot-välilehden kautta.

Arviointi opetusryhmän kautta

 • Voit myös hakea opetusryhmiä valitsemalla Wilman sinisestä valintapalkista Opetusryhmät. Jos sinisessä palkissa ei näy opetusryhmät kohtaa klikkaa sinisestä palkista kolmen päällekkäisen pisteen kohdalta, niin saat valikon auki, josta opetusryhmät löytyvät.
 • Valitse opetusryhmä omista nykyisistä, tulevista tai menneistä opetusryhmistä. Tarvittaessa voit myös hakea muiden opettajien opetusryhmiä.
 • Oman opetusryhmän (nykyiset, tulevat ja menneet) voi valita klikkaamalla opetusryhmän nimeä.
 • Jos valitsit välilehden muiden opettajien opetusryhmät, hae ryhmää hakutoiminnon avulla ja valitse oikea opetusryhmä listasta laittamalla täppä opetusryhmän eteen. Klikkaa sivun alareunasta Muokkaa arviointia.

Valittuasi opetusryhmän mene Arviointi-välilehdelle.

 • Arviointinäkymässä vasemmalla on opiskelijat ja ylhäällä vaakatasossa samat arviointikohteet/osaamistavoitteet, kuin mitkä näkyvät myös opiskelijan opinnot-välilehdellä, kun perusteet ovat samat toteutuksessa ja opiskelijan tiedoissa.
 • Voit laittaa opiskelijalle arvioinnin tiettyyn arviointikohteeseen menemällä opiskelijan rivillä kyseisen arviointikohteen kohdalle. Klikkaamalla ruutua saat näkyviin arviointiasteikon. Anna arviointi.
 • Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kokonaisarvosana tulee kohtaan Arv. Arvosana (painotettu keskiarvo osaamistavoitteiden arvosanoista) laitetaan tähän kohtaan sitten, kun kaikki osaamistavoitteet on arvioitu.
 • Muista tallentaa muutokset.

Huomioi seuraava:

 • Sanallisen arvioinnin kenttää käytetään vain mukautettua arviointia varten, jonka vuoksi se on nyt piilotettu opettajilta opetusryhmän arvioinnista.
 • Lisätietoja voi kirjata sinisen pallon kautta (ks. yllä olevasta kuvasta keltaisella merkitty kohta). Klikkaamalla palloa saat esiin opiskelijakohtaisen näkymän, jossa on kenttä lisätiedoille.
 • Jos opiskelija opiskelee vanhoilla perusteilla ja hänet on kiinnitetty uusien perusteiden opetusryhmään tulee opiskelija arvioida opinnot-välilehden arviointilomakkeen kautta. Jos opiskelijan Ryhmä-sarakkeessa olevaan luokkatietoon on kirjattu vuosi 17 tai sitä vanhempi vuosi opiskelee opiskelija todennäköisesti vanhoilla perusteilla. Kun vanhoilla perusteilla opiskeleva opiskelija liitetään uusien perusteiden mukaiseen opetusryhmään, niin uusien perusteiden mukainen osa-alue tulee opiskelijan opsin loppuun näkyviin. Arviointi tulee kuitenkin kirjata opiskelijan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Vanhoissa perusteissa arviointiasteikko on tutkinnon osissa ja tutkinnon osan osa-alueissa 1-3 ja osaamistavoitteissa 1-3, A aloitettu, OSTU osaaminen tunnustettu. Opetussuunnitelmapuun loppuun ilmestyneet ylimääräiset osa-alueet poistetaan opiskelijalta assistenttien toimesta siinä vaiheessa, kun opiskelija on valmistumassa.

Arviointi opiskelijan Opinnot-välilehden kautta

 • Hae opiskelija Wilmasta ja mene opiskelijan tiedoissa opinnot välilehdelle.
 • Klikkaa opiskelijan ops-puusta tutkinnon osaa tai tutkinnon osan osa-aluetta, niin oikealle aukeaa uusi näkymä.
 • Valitse välilehti Arviointi ja klikkaa Arviointilomaketta, jolloin lomake aukeaa.

Voit arvioida lomakkeella tutkinnon osan tai osa-alueen sekä niiden alle sijoittuvia arviointikohteita tai osaamistavoitteita:

 • Osa-alueen arviointi: laita arviointi keltaisella merkittyyn osa-alueen arvosana-kenttään

Osaamistavoitteiden arviointi tapahtuu samalla lomakkeella. Siirry sivulla olevalla hissillä lomakkeella alaspäin.

 • Tavoite näkyy vasemmassa reunassa. Arvosana/suoritusmerkintä kirjataan kenttään Palaute osaamisen kehittymisestä. Arviointiasteikko on numeraalinen. Lisää itsesi arvioijaksi ja laita päivämäärä.

Osaamistavoitteiden merkintöjen selitykset

A = aloitettu

 • Opiskelija on aloittanut osaamisen hankkimisen (Jos opiskelijalla on jäänyt osaamistavoitteen suoritus kesken tulee tavoitteen kohdalle jättää merkintä A (aloitettu) ja osaamistavoitteen lisätietoihin tulee kirjata mitä opiskelija on tehnyt ja mitä häneltä kokonaisesta suorituksesta vielä puuttuu.

Osaaminen tunnustettu

 • Opiskelijan aiempi osaaminen on tunnustettu toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen tai opintosuoritusotteen tai vastaavan asiakirjan perusteella. Suoritusten sisällön ja laajuuden tulee olla kuvattuna riittävän tarkasti, jotta tunnustamista tekevä opettaja pystyy määrittelemään tarvittaessa aikaisempien suoritusten laajuuden osaamispisteinä. Todistuksessa, opintosuoritusotteessa tai vastaavassa asiakirjassa tulee olla arvosanat, jotka voidaan tarvittaessa muuntaa suoritettavan tutkinnon arvioinnissa käytettävälle arviointiasteikolle. Tässä tapauksessa opiskelija ei enää osoita tätä osaamistavoitteen mukaista tunnustettua osaamistaan (kirjaa lyhyesti lisätietoihin millä perusteella OSTU on tehty (suorituspaikka, tutkinto sekä millä arvosanalla suoritus on edellisessä paikassa mahdollisesti tehty jne.).

Arviointiasteikko

 • Vanhat perusteet 1-3
 • Uudet perusteet 1-5
 • POIKKEUS: Ytojen kurssi Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen: palaute annetaan vain S -merkinnällä (saavutettu).
 • Jos opiskelija ei ole osallistunut ollenkaan opetukseen tai ollut mitenkään aktiivinen tulee opiskelijalle kirjata osaamistavoitteelle merkintä – ei ole osallistunut.
 • Tarkista arviointilomakkeesta päivämäärä- ja opettajakenttien tiedot arvioinnin yhteydessä.
 • Klikkaa Tallenna, jolloin arviointi siirtyy opiskelijalle.
 • Kysymysmerkkien alta löytyy kenttäkohtaisia lisäohjeita.

Jos tarvitset lisäohjeita ole yhteydessä wilmahelp@omnia.fi.