Docly

Kysymysten hallinnointi Kahoot-kyselyssä

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Hallinnointi onnistuu vain kyselyissä, jotka löytyvät seuraavilta alueilta:

 • My Kahoots
 • My drafts

Huom. Muutokset kysymyksiin tallentuvat automaattisesti.

Tällä sivulla

Lisenssitiedon ja alt-tekstin lisääminen kuvaan

Kahoot-kyselyyn on mahdollisuus lisätä kuvia. Jos kuva ei ole Kahootin kuvapankista, on tärkeä lisätä saavutettavuuteen liittyvä alt-teksti sekä lisenssitieto.

1. Kuvan lisäämisen jälkeen, klikkaa info-painiketta.

2. Lisää alt-teksti, joka kuvailee kuvan sisältöä sekä lisenssitieto. Klikkaa sitten Add-painiketta.

Kysymysten hallinnointi Kahoot-kyselyssä

1. Siirry kyseessä olevan kyselyn muokkaustilaan klikkaamalla kyselyn Edit-painiketta.

Kysymysten poistaminen ja monistaminen

1. Oletuksena uudessa kyselyssä on yksi tyhjä monivalintakysymys valmiina.

2. Klikkaa duplicate-painike monistaaksesi kysymyksen tai klikkaa delete-painiketta poistaaksesi kysymyksen.

3. Kysymyksen poistaminen onnistuu vain, jos kysely ei jää tyhjäksi. Klikkaa Delete-painiketta vahvistaaksesi poiston.

Valmiiden kysymysten käyttäminen Kahootin kysymyspankista

1. Klikkaa Question bank -painiketta hakeaksesi julkisia kysymyksiä omaan kyselyysi.

2. Kirjoita hakusana ja klikkaa sitten tuloksessa Add-painiketta lisätäksesi kysymyksen omaan kyselyysi.

3. Klikkaa Close-painiketta lopettaaksesi haun.

4. Löydät lisätyt kysymykset kyselystäsi.

Monivalintakysymyksen luominen

1. Klikkaa Add question -painiketta ja klikkaa sitten Quiz-painiketta.

2. Lisää seuraavaa sisältöä:

 • Kysymyksen teksti.
 • Aikaraja kysymyksen vastaamiseen.
 • Kysymyksen pistearvo.
 • Montako vastausvalintaa on sallittu (vaatii Pro-lisenssin).
 • Oikea vastaus sekä väärät vastaukset (maks. 4 vaihtoehtoa).
 • Kysymysten visuaalisuus:
  Kuva Kahoot-kuvapankista.
  Oma kuva (vaatii alt-tekstin ja lisenssitiedon).
  Linkki Youtube-videoon (videon aloitus- ja lopetusajat on mahdollista määrittää).
 • Kysymyksen kuvan voi määrittää ilmestymään osittain (vaatii Pro-lisenssin).

Totta vai tarua -kysymyksen luominen

1. Klikkaa Add question -painiketta ja klikkaa sitten True or false -painiketta.

2. Lisää seuraavaa sisältöä:

 • Kysymyksen teksti.
 • Aikaraja kysymyksen vastaamiseen.
 • Kysymyksen pistearvo.
 • Oikea ja väärä vastaus.
 • Kysymyksen visuaalisuus:
  Kuva Kahoot-kuvapankista.
  Oma kuva (vaatii alt-tekstin ja lisenssitiedon).
  Linkki Youtube-videoon (videon aloitus- ja lopetusajat on mahdollista määrittää).
 • Kysymyksen kuvan voi määrittää ilmestymään osittain (vaatii Pro-lisenssin).

Palapelikysymyksen luominen (vaatii Pro-lisenssin)

1. Klikkaa Add question -painiketta ja klikkaa sitten Puzzle-painiketta.

2. Lisää seuraavaa sisältöä:

 • Kysymyksen teksti.
 • Aikaraja kysymyksen vastaamiseen.
 • Kysymyksen pistearvo.
 • Vastauksen osat (max 4 osaa, max 75 kirjainta per osa).
 • Kysymyksen visuaalisuus:
  Kuva Kahoot-kuvapankista.
  Oma kuva (vaatii alt-tekstin ja lisenssitiedon).
  Linkki Youtube-videoon (videon aloitus- ja lopetusajat on mahdollista määrittää).

Mielipidekysymyksen luominen (vaatii Pro-lisenssin)

1. Klikkaa Add question -painiketta ja klikkaa sitten Poll-painiketta.

2. Lisää seuraavaa sisältöä:

 • Kysymyksen teksti.
 • Aikaraja kysymyksen vastaamiseen.
 • Montako vastausvaihtoehtoa on sallittu ( vaatii Pro-lisenssin)
 • Vastaus vaihtoehdot (max 4 vaihtoehtoa).
 • Kysymyksen visuaalisuus:
  Kuva Kahoot-kuvapankista.
  Oma kuva (vaatii alt-tekstin ja lisenssitiedon).
  Linkki Youtube-videoon (videon aloitus- ja lopetusajat on mahdollista määrittää).

Dian luominen (vaatii Pro-lisenssin)

1. Klikkaa Add question -painiketta ja klikkaa sitten Slide-painiketta.

2. Lisää seuraavaa sisältöä:

 • Dian otsikko
 • Dian tekstisisältö.
 • Dian taustaväri.
 • Kysymyksen visuaalisuus:
  Kuva Kahoot-kuvapankista.
  Oma kuva (vaatii alt-tekstin ja lisenssitiedon).
  Linkki Youtube-videoon (videon aloitus- ja lopetusajat on mahdollista määrittää).