Docly

Roolit Zoom-kokouksessa

Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Kokouspalvelu Zoom on ainoastaan määrätyissä tapauksissa Työväenopiston opetuskäytössä.  Muissa Omnian koulutuksissa verkkokokouksiin käytetään Teamsia.  

Zoom-kokouksessa osallistujat voivat etäopetuksessa:

  • Puhua osallistujille ja kuulla heitä.
  • Keskustella chatissa.
  • Nähdä toisensa.
  • Reagoida emojeilla.
  • Jakaa näytöt, tiettyjä sovellusikkunoita, tietokoneen äänet ja valkotaulun
  • Esittää PowerPoint-esityksiä tai videotiedostoja.
  • Työskennellä pienryhmissä.
  • Äänestää kyselyssä.

Zoomiin on nimetty neljä osallistujaroolia:

Host (järjestäjä)

On suunnitellut kokouksen. Hänellä on täydet oikeudet kokouksen hallintaan. Kokouksessa voi olla vain yksi Host.

Participant (osallistuja)

Participant-roolissa osallistujilla on vain Hostin määrittämät oikeudet. Tyypillisesti Participant voi ainoastaan käyttää webkameraa, mikrofonia, chattia ja reaktioita.

Co-Host (apujärjestäjä)

Co-Hostilla on lähes samat oikeudet kuin Hostilla, jolloin Co-Host voi hoitaa kokouksen hallinnollista puolta, kuten osallistujien hallintaa. Hostin on nimettävä Co-Hostit kokouksen aikana.

Co-Hostit eivät voi aloittaa kokousta. Jos Host tarvitsee jonkun muun kokouksen aloittamiseen, hän voi määrittää Alternative Hostin.

Alternative Host (vaihtoehtoinen järjestäjä)

Alternative Hostilla on samat oikeudet kuin Co-Hostilla, mutta he voivat myös aloittaa kokouksen. Hostit voivat määrittää Alternative Hostin, kun he suunnittelevat kokouksen.