Docly

Tarinaprojektin luominen ScreenPal-sovelluksessa

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

ScreenPal tarjoaa tarinaprojektityypin (Story). Tarinaprojekti koostuu useista osista, joita voidaan muokata erikseen. Jokainen osa muodostaa yhden kappaleen tarinassasi.

Tämä on hyödyllistä, kun et ole vielä täysin varma projektisi lopullisesta muodosta.

Tällä sivulla

Uuden tarinaprojektin luominen

Tarinaprojektin voi aloittaa ScreenPalissa tyhjästä, olemassa olevasta videoprojektista tai PDF-asiakirjasta. Voit muokata projektia joko luettelona (Script) tai ruudukkona (Storyboard). Voit vaihtaa näkymää tarpeen mukaan.

1. Klikkaa Story-painiketta.

2. Valitse näkymä, joko Luettelo (Script) tai Ruudukko (Storyboard).

3. Jos valitsit ruudukkonäkymän (Storyboard), päätä aloitatko tyhjästä, käytätkö olemassa olevaa videoprojektia vai PDF-asiakirjaa.

Tarinaprojekti on nyt luotu.

Tarina-editori näkymä

Tallenna ja lopeta editointi

Klikkaamalla tallennat projektin ja lopetat videoprojektin editoinnin.

Projektin uudelleen nimeäminen 

Klikkaamalla voit nimetä projektin uudelleen. Projekti kannattaa nimetä selkeästi.

Osa

Osan skripti ja muistiinpanot

Luo uusi osa

Aikajana

Aikajanalla näkyy kaikki projektista löytyvät osat sekä missä vaiheessa osat vaihtuvat. Klikkaamalla aikajanaa siirryt aikajanalla siihen ajankohtaan ja näet siinä hetkessä näkyvät osat.

Aloita / Pysähdy video

Aloita tai pysäytä videon toistaminen. Näppäimistöllä myös välilyönti aloittaa tai pysäyttää videon toistaminen.

Kumoa / Tee uudelleen

Vaihda näkymä

Vaihda luettelonäkymästä ruudukkonäkymään tai toisinpäin.

Poista koko projektista

Poista koko projektista:

 • Omaa puhetta ja webkamera-objekteja (Narration)
 • Video sisältöä (Video)
 • Skriptejä (Script)
 • Muistiinpanoja (Notes)
 • Kaikki sisältö (Everything)

Tuo / Vie

Tuo tai vie projektiin/projektista:

 • Tuo .mp3 tai .wav äänitiedosto, jossa on koko tarinaprojektille kerronta.
 • Tuo .txt tiedosto, jossa on koko tarinaprojektille skripti.
 • Vie koko tarinaprojektin skripti .txt tiedoston.

Lisää musiikkia

Lisää musiikki, joka toistuu koko projektin ajan.

Näytä / Piilota

Muokkaa osien skriptien ja/tai muistiinpanojen näkyvyyttä. 

Avaa video-editorissa

Avaa valitun osan video-editorissa. Lisätietoja ohjeesta: ScreenPal-videoprojektin muokkaaminen.

Hallinnoi osia

Jos tarvitset uuden osan, voit lisätä sen joko ennen tai jälkeen nykyisen osan. Voit myös poistaa nykyisen osan tarvittaessa.

1. Klikkaa osan kulmasta More Options -painiketta.

2. Klikkaa joko:

 • Lisää osa ennen tätä osaa (Add Section Left).
 • Lisää osa tämän osan jälkeen (Add Section Right).
 • Poista tämä osa ja kaikki sen sisältö (Delete Section). 

Osa lisätään tai poistetaan valinnan mukaan.

Hallinnoi osan skriptiä

Skripti auttaa ymmärtämään, mitä video-osia tarvitaan. Voit nähdä lisätyt skriptit kerronnan aikana. Skriptin voi kirjoittaa itse tai kopioida ja liittää suoraan osaan.

Huom. Vain yksi tai kaksi kappaletta per osio. ScreenPal ei käsittele suurta skriptiä yhdessä osassa hyvin.

1. Klikkaa osan Script-aluetta ja kirjoita skripti.

Hallinnoi osan muistiinpanoja

Muistiinpanojen avulla voit pitää mielessäsi, mitä tarvitset osan tekemiseen. Huomaa, että muistiinpanot eivät ole näkyvissä kerronnan aikana.

1. Klikkaa osan Notes-aluetta ja kirjoita muistiinpanoja.

Lisää osaan kuva tai video

1. Klikkaa haluamaasi osaa ja klikkaa sitten Add media for this section -painiketta, minkä jälkeen valitse media lähde.

2. Mikäli valitset lisää video (Add Video): 

Videolähteet ilmestyvät. Valitse joko olemassa oleva videoprojekti, videotiedosto tietokoneelta, Windows-leikepöydältä tai stock-videokirjastosta.

Video lisätään osaan valinnan jälkeen.

3. Mikäli valitset lisää kuva (Add Image):

Kuvalähteet ilmestyvät. Valitse joko olemassa oleva kuvaprojekti, kuvatiedosto tietokoneelta, Windows-leikepöydältä tai stock-videokirjastosta.

Valinnan jälkeen, kuva lisätään osaan.

4. Mikäli valitset lisää tallenna näyttöä (Record Screen):

Ruututallennus-työkalu ilmestyy. Lue lisää ohjeesta: Videon tallennus ScreenPal-sovelluksessa.

5. Mikäli valitset lisää omaa puhetta tai webkameran kuvaa (Record Camera):

Kerronta-työkalu ilmestyy. Valitse tarvittaessa käytössä oleva mikrofoni ja webkamera.

Klikkaa REC-painiketta aloittaaksesi tallennuksen.

Klikkaa tauko-painiketta ja klikkaa sitten Done-painiketta.

Kerronta lisätään osaan.

Hallinnoi osan kuva- tai videomediaa

1. Klikkaa haluamaasi osaa ja klikkaa sitten Media added -painiketta.

2. Valitse joko muokkaa mediaa, poista mediaa tai mikäli mahdollista, tallenna kameraa.

3. Mikäli valitset muokkaa mediaa (Edit Video):

Videoeditointityökalu ilmestyy. Lue lisää ohjeesta: ScreenPal-videoprojektin muokkaaminen.

4. Mikäli valitset poista media (Remove Media):

Osan media poistetaan.

5. Mikäli valitset tallenna kameraa (Record Camera):

Kerronta-työkalu ilmestyy. Valitse tarvittaessa käytössä oleva mikrofoni ja webkamera.

Klikkaa REC-painiketta aloittaaksesi tallennuksen.

Klikkaa tauko-painiketta ja klikkaa sitten Done-painiketta.

Kerronta lisätään osaan.

Lisää osaan audiota

1. Klikkaa osan Add Audio -painiketta.

2. Mikäli valitset äänitä kerronta (Record Narration):

Kerronta-työkalu ilmestyy. Valitse tarvittaessa käytössä oleva mikrofoni ja webkamera.

Klikkaa REC-painiketta aloittaaksesi tallennuksen.

Klikkaa tauko-painiketta ja klikkaa sitten Done-painiketta.

Kerronta lisätään osaan.

3. Mikäli valitset tuo kerronta (Import Narration):

Valitse .mp3 tai .wav äänitiedosto, mikä sisältää osan kerronnan.

4. Mikäli valitset lisää musiikki (Add Music):

Selaa musiikkia tai ääniefektejä. Voit kuunnella näytteen klikkaamalla Toista-painiketta nimen vierestä.

Jos haluat lisätä oman musiikin tai ääniefektin tietokoneeltasi, klikkaa Import Your Music -painiketta.

Voit kuunnella musiikin tai ääniefektin klikkaamalla Toisto-painiketta.

Voit säätää musiikin tai ääniefektin voimakkuutta ja kestoa tarvittaessa. Kun olet valmis, klikkaa OK-painiketta lisäyksen hyväksymiseksi.

Musiikki lisätään.

Hallinnoi osan audiota

1. Klikkaa haluamaasi osaa ja klikkaa sitten Audio Added -painiketta.

2. Valitse joko poista kerronta tai muokkaa musiikkia.

3. Mikäli valitset poista kerronta (Remove Narration):

Kerronta poistetaan.

4. Mikäli valitset muokkaa musiikkia (Edit Music):

Musiikin editointityökalu ilmestyy.

Lisää siirtymä osan alkuun

1. Klikkaa haluamasi osan siirtymä-painiketta ja klikkaa sitten Add Transition -painiketta.

2. Valitse siirtymän kesto sekä tyyli.

3. Lopuksi klikkaa OK-painiketta tallentaaksesi siirtymän.

Muokkaa tai poista osan alun siirtymä

1. Klikkaa haluamaasi osaa ja klikkaa sen jälkeen Transition Added -painiketta.

2. Valitse joko muokkaa siirtymää, kopioi siirtymä tai poista siirtymä.

3. Mikäli valitset muokkaa siirtymää (Edit Transition):

Siirtymän editointityökalu ilmestyy.

4. Mikäli valitset kopioi siirtymä (Copy Transition):

Siirtymä kopioidaan Windowsin leikepöydälle. Huom. Ei ole mahdollista liittää siirtymiä.

5. Mikäli valitset poista siirtymä (Remove Transition):

Siirtymä poistetaan osasta.