Docly

Opettaja: Osaamisen osoittamisen ja osaamisen arvioinnin lomakkeet Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Osaamisen osoittamiseen ja osaamisen arviointiin on kolme (3) erillistä lomaketta Wilmassa (wilma.omnia.fi):

  • 1. Näytön arviointi (koko näyttö)
  • 2a. Näyttötilanteen kirjaus (väh. 2 kpl)
  • 2b. Näyttötilanteiden arviointi (näyttötilanteiden koontilomake)

1. Näytön arviointi (koko näyttö)

Käytä lomaketta 1., kun tutkinnon osassa järjestetään yksi näyttö, jonka aikana opiskelija osoittaa kaikkien tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Huolehdi, että arviointipäätös allekirjoitetaan (ks. Opettaja: sähköinen allekirjoitusohje (vahva tunnistautuminen) Wilmaan).

2a. & 2b. Näyttötilanteiden kirjaus ja näyttötilanteiden arviointi

Käytä aina lomakkeita 2a. ja 2b. kun tutkinnon osassa järjestetään useampi kuin yksi näyttötilanne.

2a. Näyttötilanteen kirjaus

  • Kirjaa jokaisesta näyttötilanteesta oma lomakkeensa, vähintään 2 kpl.
  • Lomaketta käytetään näyttötilanteiden suunnitteluun ja arvioinnin muistiinpanojen kirjaamiseen.
  • Yksittäisestä näyttötilanteesta ei tehdä arviointipäätöstä ja näin ollen ei myöskään allekirjoiteta, vaan arviointipäätös tehdään 2b. lomakkeelle, joka on näyttötilanteiden arviointilomake (koontilomake).

2b. Näyttötilanteiden arviointi (näyttötilanteiden koontilomake)

  • Käytä lomaketta 2b näyttötilanteiden arviointiin, kun osaamisen osoittaminen on koostunut vähintään kahdesta erillisestä näyttötilanteesta. Lomakkeelle kirjataan tutkinnon osan arviointipäätös ja arvioinnin perustelut.
  • Huolehdi, että arviointipäätös allekirjoitetaan (ks. Opettaja: sähköinen allekirjoitusohje (vahva tunnistautuminen) Wilmaan).

Lomakkeet ovat muokattavissa 5 vuorokautta kirjatun arviointipäivämäärän, tai näyttötilannelomakkeella näyttötilanteen kirjauspäivämäärän, jälkeen. Jos tämän jälkeen on tarpeita muuttaa jotain osaamisen arvioinnin lomakkeille, laita viesti Wilmahelpiin (wilmahelp@omnia.fi).

Lisätietoa: