Docly

Opiskelija: Tehtävän tekeminen Workseedissä

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Harjoite on tehtävä, joka suoritetaan yhden kerran. Tehtävä aloitetaan klikkaamalla Aloita-painiketta.

Päiväkirja on tehtävä, jota täytetään työelämässä oppimisjaksolla joka päivä tai esimerkiksi kerran viikossa, opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa sovitun mukaisesti.

Päiväkirjassa jokainen kirjaus on oma merkintänsä. Jokainen kirjaus aloitetaan klikkaamalla
+ Uusi merkintä -painiketta ja valitaan päivämäärä, jolle kirjaus tehdään. Itse tehtävät tehdään päiväkirjassa samalla tavalla kuin muissakin tehtävissä.

Tehtävän tekemisen jälkeen tehdään (usein) itsearviointi. Esim. → Osaan melko hyvin.

Viimeiseksi klikataan → Merkitse tehdyksi. Silloin tehtävän nimi muuttuu oranssiksi ja opettaja saa tiedon, että tehtävä on opiskelijan mielestä valmis ja käy tarkistamassa sen.

Päiväkirjaa ei merkitä tehdyksi jokaisen erillisen merkinnän jälkeen, vaan se merkitään tehdyksi vasta, kun työelämässä oppimisen jakso päättyy.