Docly

Tentti-aktiviteetin luominen Moodlessa

Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Tällä sivulla

Tentti-aktiviteetin käyttö

Nimestään huolimatta Tentti ei ole aina koe, testi tai tentti. Moodlessa Tentin avulla tehdään arvosteltavia kysymysjoukkoja. Eli voidaan tehdä harjoitusjoukko, jossa on erilaisia kysymystyyppejä. Tentin mainioita puolia ovat mm. kysymyspankki ja automaattisen arvioinnin mahdollisuus.

Tentin luomisprosessi: 

  1. Kysymyksen luominen kysymyspankissa
  2. Esikatsele kysymykset kysymyspankissa 
  3. Tentti-aktiviteetin luominen
  4. Kysymyksen lisääminen tenttiin
  5. Esikatsele koko tentti
  6. Safe Exam Browserin asetusten määrittäminen

Kysymyksen luominen kysymyspankissa

1. Avaa kysymyspankki klikkaamalla työtilavalikolta Lisää-painiketta ja klikkaa sitten Kysymyspankki-painiketta.

2. Klikkaa Luo uusi kysymys… -painiketta ja valitse haluttu kysymystyyppi. Kysymystyypit on käsiteltynä Mediamaisterin sivuilla (help.mediamaisteri.com).

3. Muokkaa kysymyksen asetukset kuten nimi, kysymysteksti ja oikeat vastaukset. Jokainen kysymystyyppi voi vaatia eri asetukset.

4. Tallenna kysymys klikkaamalla sivun lopussa olevaa Tallenna muutokset -painiketta. 

Kysymysten esikatselu kysymyspankissa

Varmistaaksesi että kysymyksesi toimivat oikein esikatsele ne kysymyspankissa. Älä testaa tenttikysymyksiä suorittamalla tenttiä itse, koska sen jälkeen et voi enää muokata tenttiä.

1. Klikkaa kysymyspankissa kysymyksen rivillä olevaa Muokkaa-painiketta ja klikkaa sitten Esikatsele-painiketta.

2. Vastaa kysymykseen ja klikkaa Palauta ja lopeta -painiketta nähdäksesi miten kysymys reagoi (esim. tulevatko pisteet ja palaute oikein).

3. Klikkaa Sulje esikatselu -painiketta kun olet valmis.

4. Tarvittaessa voit muokata kysymystä klikkaamalla Muokkaa kysymystä -painiketta kysymyspankissa.

Tentti-aktiviteetin luominen

Kun kysymykset ovat valmiina, aloita Tentti-aktiviteetin luominen.

1. Klikkaa Muokkaustila-kytkin päälle.

2. Halutussa osiossa klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto -painiketta.

3. Klikkaa Tentti-painiketta. 

4. Aseta tentin nimi ja arvioinnin hyväksymisraja, sekä haluttaessa ajastus. Huomaa että hyväksymisraja on laskettu oletuksena kymmenestä. (esim. 7 = 70% tentin arviointimaksimista).

5. Klikkaa sivun lopussa Tallenna ja näytä -painiketta. 

Kysymyksen lisääminen Tenttiin

Oletuksena tentissä ei ole kysymyksiä.

1. Tentti-näkymässä klikkaa valikosta Kysymykset-painiketta.

2. Klikkaa Lisää-painiketta ja valitse vaihtoehto kysymyspankista.

3. Valitse kaikki halutut kysymykset klikkaamalla kysymysten vieressä olevia valintaruutuja. Lopuksi klikkaa Lisää valitut kysymykset tenttiin -painiketta.

4. Kysymykset on lisätty tenttiin. 

5. Raahaa kysymykset haluttuun järjestykseen käyttämällä kysymyksen siirtokuvaketta (neljä erisuuntaista nuolta). Jos haluat satunnaisen järjestyksen jokaiselle opiskelijalle, klikkaa Sekoita kysymykset -kytkin päälle.

Koko tentin esikatselu

Älä testaa tentin kysymyksiä suorittamalla tenttiä itse, koska sen jälkeen et voi enää muokata tenttiä.

1. Tentti-näkymässä klikkaa Esikatsele tenttiä -painiketta.

2. Tarkista, että suorituksen pisteet ja arvosana ovat odotetun mukaiset.

Safe Exam Browserin asetusten määrittäminen

Safe Exam Browser on Moodlessa oleva työkalu, jolla varmistetaan, etteivät opiskelijat voi selata muita nettisivuja tai käyttää muita ohjelmia tenttisuorituksen aikana.

Ennen käyttöä varmista, että ymmärrät mitä opiskelijoiden on osattava sekä tekniset vaatimukset tentin suorittamiseen tällä tavalla.
Lue ja jaa myös opiskelijoille Tentti-aktiviteetin suorittaminen -ohje.

1. Avaa kyseisen tentin asetukset. 
2. Laajenna Safe Exam Browser -aluetta.
3. Aseta vähintään nämä asetukset:

Vaadi Safe Exam Browserin käyttö: Kyllä – Aseta manuaalisesti
Näytä Safe Exam Browser -latauspainike: Ei

4. Tallenna asetukset.