Docly

Opettaja: Lainalaitehakemuksen hyväksyminen Wilmassa

Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

1.1.2024 alkaen opettajan hyväksyntää ei tarvita laitehakemuksissa. Vastuuopettajan tulee yhdessä arvioida opiskelijan kanssa tarve lainalaitteelle.

Opiskelijalla, jolla ei ole oikeutta henkilökohtaiseen kannettavaan (ennen 1.8.2021 aloittaneet, tuvalaiset, ammatti- ja erityisammattitukintoa suorittavat sekä tutkinnon osia/osa-alueita suorittavat), on oikeus hakea Omnian IT-palveluilta lainakannettavaa määräajaksi, korkeintaan opintojensa päättymispäivään saakka. Laina-aika on aina harkittava todellisen tarpeen mukaiseksi. Lainahakemus täytetään Wilmassa (wilma.omnia.fi) ja sen kuittaa hyväksytyksi vastuuopettaja.

Kun hakemus on täytetty ja vastuuopettaja on sen kuitannut hyväksytyksi, lähtee tieto tästä IT-Helpdeskiin. Sieltä ollaan opiskelijaan yhteydessä, kun laite on mahdollista noutaa.

 • Löydät hakemukset joko Hakemukset tai päätökset -sivun itselle osoitetut hakemukset -välilehdeltä.

TAI

 •  Hakemukset ja päätökset sivulle pääsee myös etusivun Ilmoitukset kohdan kautta.

Määräaikaisen lainalaitehakemuksen koodi on H011 Hakemus lainalaitteesta.

Arvioi opiskelijan lainakannettavan tarve

Vastuuopettaja harkitsee opiskelijan laitteen käyttötarpeen ja käyttötarkoituksen yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakemus täytetään ainoastaan kun:

 • Opiskelijalla ei ole mahdollisuutta käyttää muuta tietokonetta kotona tai muualla, sekä
 • opiskelijan ei ole mahdollista opiskella ilman lainattavaa laitetta.

Muita lainatarpeeseen vaikuttavia kriteerejä ovat:

 • Opiskelija on valmistumassa.
 • Opiskelija on taloudellisesti heikossa asemassa oleva.
 • Opiskelija on opinnoista syrjäytymisvaarassa oleva ja/tai
 • Opiskelija on sitoutunut opiskeluun.

Oikeutetut opiskelijat

 • Ennen 1.8.2021 aloittaneet koko tutkintoa suorittavat ammatillista perustutkintoa tai aikuislukion tutkintoa (sis. kaksoistutkinto- ja oppisopimusopiskelijat); 1.8.201 jälkeen aloittaneet ovat oikeutettuja henkilökohtaiseen laitteeseen koko opintojen ajaksi.
 • Aikuisten perusopetus
 • Ammatilliseen valmentavan koulutuksen opiskelijat (ml. Valman/Tuvan osasuorittajat)
 • Laajennettu oppimissopimus (toisen koulutuksenjärjestäjän opiskelija)

Tarkista opiskelijan täyttämät tiedot ja pyydä opiskelijoilta lisätietoja tarvittaessa. 

Täytä päätöskentät

Mikäli hyväksyt opiskelijan hakemuksen, niin IT-helpdeskiin lähtee tieto päätöspvm-kenttään merkitystä päivästä seuraavana päivänä.

IT on yhteydessä opiskelijaan jatkosta. Laitteen valmisteluun menee noin 5 työpäivää.

Jatkoaikaa lainakoneelle saa, jos tarvetta on. Opiskelija ei voi itse määritellä tarvetta, vaan prosessissa täytyy olla opettaja mukana. Jatkoaikaa määriteltäessä samat kriteerit pätevät kuin lainalaitetta ensimmäistä kertaa haettaessa.

Laina-ajan jatko pyydetään vastuuopettajan toimesta: helpdesk@omnia.fi. Ei tehdä uutta hakemusta Wilmaan.

Tikettiin: Opiskelijan tiedot, laitteen tiedot (Service Tag laitteen alta) ja tieto siitä mihin asti jatko-aikaa tarvitaan.